Hälsa eller Njutning?

Svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion.

Tankesmedjornan Nocturum, Narkotikapolitiskt Center och Tobaksfakta anordnade ett webbinarium för att diskutera hur relationen mellan njutning och hälsa när det kommer till riskkonsumtion. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet där forskarna har studerat svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion och hur dessa relaterar till vårt förhållande till njutning och hälsa.

Att bruka tobak, alkohol och cannabis och är idag inte riskfritt men ändå är det många som gör det, och som dessutom upplever en njutning av sin konsumtion. Vi brukar även socker och kött i stora mängder trots de hälsoeffekter de har på hälsan. Uppenbarligen prioriterar en del människor njutningen över sin hälsa, medan andra (något fler) som föredrar ett hälsosamt liv framför njutning.

Det tycks även vara så att vår egen konsumtion och vår syn på njutning och hälsa har ett samband med vilka politiska åsikter vi har. I studien “Njutning eller hälsa – en studie om riskonsumtion”, utgiven av SOM-institutet, drar författarna slutsatsen: “De mer njutningsorienterade tenderar att se riskkonsumtionen av dessa substanser som ett mindre hot mot folkhälsan och vill se färre regleringar, medan hälsoorienterade ser hoten som större och vill att samhället tar ett större ansvar och förordar en mer restriktiv politik.”.

Vad kan vi lära av dessa forskningsresultat, och hur kan vi använda människors syn på hälsa och njutning i vårt framtida förebyggande arbete? Kan människor lära sig att njuta av en mer hälsosam livsstil och vad är det egentligen som påverkar vår syn på vad som är njutningsfullt eller hälsosamt? Lever vi hälsosamt för att vi vill leva mer hälsosamt eller styrs vi av moral, etik, religion, solidaritet och/eller erfarenhet när vi väljer att ta avstånd från viss riskkonsumtion?

Medverkar gör David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen” där denna studie ingår.
Ann Post, Tobaksfakta
Farida al-Abani, Tankesmedjan Nocturum
Peter Moilanen, Narkotikapolitisk Center
David Stenholtz, Läkare för framtiden
Kristina Sperkova, Movendi international
Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutetkl

Narkotikadödligheten – live i Almedalen 2019

Detta är en inspelning från Almedalen 2019 där Peter Moilanen presenterade den nysläppta rapporten "Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras?"

Rapporten i sin helhet finns här: http://narkotikapolitisktcenter.se/las-mer/#analys9

NPC Kunskap: Medicinsk cannabis

Vi läser om det som läkemedel och ser det i annonser för hälsokostpreparat, hudkrämer, tamponger och make up, i matlagningsprogram på Netflix och i kända influencers sociala medier. Det talas om CBD-olja och om medicinsk cannabis. Men vad betyder det egentligen? 

Detta är ljudet från en filmad föreläsning som var en del av ett webbinarie där Sara Heine går igenom grundkunskap kring medicinsk cannabis. Fler poddavsnitt och filmer hittar du på narkotikapolitisktcenter.se. Jag som klippt ljudet heter Tjarls Metzmaa.

Avkriminaliseringen i Portugal – Samtal med Riksdagsledamöter

Pierre Andersson presenterade sin rapport "Avkriminalisering av narkotika - vad kan vi lära av Portugal?" i ett Riksdagsseminarium arrangerat av Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor (SLAN) och Narkotikapolitiskt Center (NPC).

I det efterföljande panelsamtalet deltog riksdagsledamöterna Michael Anefur (KD), Johan Hultberg (M), Sofia Nilsson (C) och Lena Emilsson (S). Samtalet moderades av Peter Moilanen och Pia Steensland.

Om du redan känner dig insatt i rapporten och har hört Pierre prata om den tidigare, men är nyfiken på vad Riksdagsledamöterna säger kan du hoppa fram till 29 minuter in i avsnittet.

Narkotikapolitiska nyheter februari 2021

I detta avsnitt pratar vi om:

ny rapport från CAN om vilka som använder narkotika: https://news.cision.com/se/can/r/droger-pa-fina-gatan-,c3294799

Debatten om narkotika som var i Sverige Möts: https://drugnews.nu/2021/02/11/svt-sprider-myter-om-narkotikapolitiken/

Den stundande rusreformen i Norge: https://accentmagasin.se/politik/norskt-forslag-om-avkriminalisering-oroar/

Narkotikapolitiska nyheter dec 2020

  • Konsumtionssiffrorna från både CAN (åk 9) samt FHM och ESPAD som vi nosade på sist.
  • Mexiko sköt upp omröstningen om legalisering av cannabis igen till april 2021 och i USA röstade representanthuset för federal avkriminalisering, förväntas falla i senaten.
  • Cannabis ströks från Schedule IV när FN-organet CND träffades.
  • Moderaterna delvis nya förslag narkotikapolitik och LUF ett nytt luftslott till debattartikel om varför cannabis bör legaliseras.
  • CAN har delat ut årets förebyggare till SIMON och årets förebyggande kommun till Västerås

Narkotikapolitiska nyheter november 2020

Denna gång tar vi upp:

  • Den nya ESPAD-undersökningen har kommit! Du kan läsa hela på http://espad.org/espad-report-2019
  • Ny partiledare för Vänsterpartiet, vad kommer det innebära för deras hållning kring avkriminalisering?
  • Nya filmer från Norska socialdepartementet med fakta om cannabis.
  • En metastudie som tittat på missbruk och beroende kopplat till cannabis 2009-2018 som visar på upp till dubbelt så stor risk för missbruk och beroende jämfört med studierna från 90-talet som oftast refereras till. Behöver vi skriva upp risken till att var femte blir beroende snarare än var tionde?