Året som gått

I februari 2019 startade vi verksamheten för Narkotikapolitiskt Center (NPC). Under året har vi djupdykt i ett antal frågor, inte minst orsakerna till den höga dödligheten.

Vi har tagit fram en rapport, ett antal PM, en FAQ och inte minst varit aktiva i den mediala debatten med 15 debattartiklar.
Vi har även satt igång ett antal folkbildningsinsatser genom seminarier och webbföreläsningar. Nu ser vi fram emot
att fortsätta arbetet 2020!

Läs om årets insatser här

Replik: Cannabis slår inte ut svart marknad

I en debattartikel i Svd lyfter Ted Goldberg upp att nuvarande narkotikapolitik har stor del i det upptrappade våldet i spåren av gängkriminaliteten. Han menar att vi bör ändra målet från att försöka utrota narkotikan till ett mål om att minimera skadorna. Från Narkotikapolitiskt Centers sida utmanar vi den bilden i vår replik i Svd.

Vi delar verkligen oron för den gängkriminalitet som finns på våra gator och narkotikaförsäljning är mycket riktigt är en av intäktskällorna. Frågan är dock om en legalisering av narkotika skulle minska intäkterna på ett avgörande sätt för dessa gäng? Erfarenheterna från såväl Sverige som Nordamerika tyder inte på det. Över tid har vi haft olika gängkrig i Sverige. Ett sådant var det så kallade cigarettkriget i slutet av 1990-talet som handlade om smuggling av cigaretter och försäljning av sprit på krogar. Produkter som var och är legala. Gäng söker sin finansiering där det finns incitament att tjäna pengar vilket ofta handlar om produkter med punktskatter eller regleringar.

I Nordamerika ser vi att den svarta marknaden fortsätter att frodas i Kanada och Kalifornien, som båda har legaliserat cannabis. I Colorado har till och med maffian etablerats inne i delstaten. En annan åtgärd som ibland lyfts fram är avkriminalisering. En sådan skulle inte reducera de ekonomiska incitamenten för gängen. Varken avkriminalisering eller legalisering kommer åt roten till den problematik som ligger bakom gängkriminaliteten. Där krävs helt andra lösningar.

Goldberg menar vidare att vi gjort allt vi har kunnat för att uppnå det narkotikafria samhället, utan att lyckas. Vi menar att vi långtifrån har prövat alla de insatser som kan genomföras inom rådande narkotikapolitik, även om just visionen ska ses som just en vision och inte en absolut sanning. Tvärtom behöver vi nu fokusera och satsa resurser på ett förebyggande arbete värt namnet. Detsamma gäller behandling och en fungerande vårdkedja.

Vi är öppna för nya åtgärder och lösningar, men det är rimligt att gå framåt med en försiktighetsprincip. Ett exempel på det är att införa alternativa påföljder till böter för ringa bruk, för att personer snabbt ska kunna välja behandling eller annat stöd för att bli av med sin konsumtion.

Vi ska vara nöjda att vi i Sverige inte har gått legaliserings- och liberaliseringsvägen med vår narkotikapolitik. I internationella mätningar har vi i Sverige en låg konsumtion av narkotika och debutåldern går inte ner i åldrarna. Det har besparat oss mycket skador och lidande för såväl den enskilde, närstående och samhället i stort. Den narkotikarelaterade dödligheten sticker dock ut och orsakerna till det behöver följas upp för att hitta rätt åtgärder.

Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen efter legaliseringen i delar av Nordamerika. De studier som hittills publicerats indikerar konsumtionsökningar, ett ökat beroende bland tonåringar och fler sjukhusvistelser även om det är för tidigt att se de långsiktiga effekterna. Vi ser nu delstater som aktivt väljer att avstå legalisering, som New York, New Jersey och New Mexico som i år röstat ner förslag i den riktningen.

Goldberg skriver om Sveriges krig mot narkotika och vänder sig mot visionen om ett narkotikafritt samhälle. Begrepp och påståenden som det finns anledning att reda ut. Vi har i jämförelse med många andra länder en relativt mild straffskala och ringa narkotikabrott leder inte till fängelse, utan böter eller vårdinsatser.

En vision om ett narkotikafritt samhälle är just en vision. Men den anger en ambition och mål om att minska antalet användare, lidanden och dödlighet. Som en del av vår narkotikapolitik har vi sedan 1960-talet fört in skadereducerande åtgärder med start i metadonprogram och uppsökande verksamhet för att under 2000-talet införa sprutbytesprogram och Naloxon. Dessa insatser är viktiga, men måste ses som steg på vägen och inte slutmålet. I grunden handlar det om att föra en human, restriktiv narkotikapolitik där det ska vara svårt att börja men lätt att sluta.

 

Peter Moilanen
Chef, Narkotikapolitiskt Center

Debatt: ”SVT ger felaktig bild av cannabis – normalisering”

SVT lyfter en felaktig bild av cannabis i dokumentären Cannabusiness, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt centrum, i ett debattinlägg på SVT Opinion.

Som exempel lyfter han påståenden som att Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet och att alla svenskar känner någon som har en relation till cannabis. Inget av det stämmer, konstaterar Moilanen. Felaktigheterna bidrar till en normalisering, enligt debattören.

Läs hela debattartikeln här

Debatt: Cannabisinvesteringar

Vi lever i en tid med allt större medvetenhet och kunskap om konsekvenserna av våra val och ett ansvar för hur de påverkar vår omvärld. Vår gemensamma karta är tydligt utpekad i FN:s globala mål, men trots det lockas många till investeringar i motsatt riktning, menar Peter Moilanen, Chef Narkotikapolitiskt Center.

Läs hela debattartikeln i Veckans Affärer här

Cannabisolja med THC bedömd som narkotika

Idag kom Högsta domstolens utlåtande i målet om ifall så kallad CBD-olja som innehåller små mängder av det rusgivande ämnet THC ska anses vara narkotika eller inte.
Peter Moilanen, chef på Narkotikapolitiskt centrum, välkomnar domen.
– Det är bra att detta nu är klarlagt så ingen tvekan föreligger. Det som klassas som narkotika ska förstås betraktas som sådan. I detta fall har ju även Läkemedelsverket varit tveksam, säger han.
Läs hela artikeln i Accent här
Foto: Jens Wingren

Press: Hög kostnad för missbruk

”I Sverige är det endast 2-3 procent av befolkningen som använder cannabis och andra typer av narkotika. Det är en väldigt låg siffra internationellt och det visar att den svenska brett förankrade uppfattningen om ett narkotikafritt samhälle är framgångsrik.”

Det sa Peter Moilanen, NBV, Stockholm, när han talade inför humanistiska nämnden i Örnsköldsvik vid ett lunchmöte och på ett möte för allmänheten på kvällen. Läs hela artikeln i tidningen Nordsverige här