Om oss

Den svenska narkotikapolitiken har i sin tydlighet och sina förebyggande insatser hållit nere bruket av narkotika och i jämförelse med många andra länder har Sverige fortfarande få konsumenter. Det är bara omkring tre procent av befolkningen som använt cannabis de senare 12 månaderna, vilket är en unikt låg siffra, även om den nu ökar något.

Trots det kan och ska vi inte vara nöjda så länge hundratals människor varje år dör av narkotika. Grunden i den svenska politiken är bra, men vi ser att det saknas tillräcklig vård och behandling för den som är beroende och stöd för den som är anhörig. Vi vet också att bra förebyggande insatser är nödvändiga för att inte fler ska hamna i samma situation. Att förebygga besparar lidande och de mest effektiva insatserna sker på policynivå.

"Narkotikapolitiskt Center ska genom analys, debatt och folkbildning bidra till ett narkotikafritt samhälle.”

Vi vet att vi behövs. De flesta delar vår vision om ett narkotikafritt samhälle, men för att nå dit måste vi arbeta med smartare insatser - snarare än hårdare tag. Bakom centret står en rad organisationer och personer med stor kunskap och erfarenheter av prevention, av vård och av anhörigperspektiv. Vi ser behovet av en djupare analys av aktuella narkotikafrågor, en bättre underbyggd narkotikapolitisk debatt och en bred folkbildning för att fler ska våga, vilja och kunna delta i samtalet. Det är vår uppgift.

Narkotikapolitiskt Center är ingen egen organisation, men fungerar som ett nätverk där följande organisationer ingår i styrgruppen och på olika sätt bidrar till verksamheten: Studieförbundet NBV; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN; Blå Bandet; Sveriges Blåbandsungdom, SBU; LP-verksamheten, IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF; Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN; Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS; Svenska Frisksportförbundet; Frisksportens Ungdomsförbund; Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och Nordiska Godtemplarrådet, NGR. Verksamheten finansieras av ovanstående organisationers bidrag på olika sätt; genom pengar eller personal eller andra sökta bidrag hos såväl ideella som offentliga organisationer.

Läs gärna om vår verksamhet här

Den dagliga verksamheten drivs av Peter Moilanen som är chef för centret samt ytterligare personer som gör insatser på deltid:
Omvärldsbevakning och utbildning: Pierre Andersson, Staffan Hübinette och Emil Gillsberg
Kommunikation: Sara Heine