#2 Legaliseringen i Nordamerika

Staffan Hübinette har skrivit en rapport om legaliseringen i Nordamerika och dess effekter så här långt. I avsnittet diskuterar vi bland annat följande ämnen:

Vad innebär legalisering av cannabis?
Hur hänger det ihop med ”Medicinsk cannabis”?
Hur har konsumtionen påverkats av legaliseringen?
Har löften så som minskad narkotikarelaterad dödlighet, nya jobb, minskad kriminalitet och skatteintäkter som gavs innan legalisering infriats?
Hur har samhället påverkats av legalisering?
Vad skulle ett införande legalisering kunna få för effekter i Sverige?
Hur skiljer sig Colorado från Sverige vad gäller potentiella legala och illegala marknader?
Finns det något rationellt argument för en legalisering eller finns det bara ideologiska?

Rapporten går att läsa i sin helhet här

Som vanligt medverkade även Peter Moilanen, NPC och Tjarls Metzmaa, Sveriges Blåbandsungdom.

Rapportsläpp: Legalisering och kommersialisering av cannabis

Vi lanserar idag rapporten Legalisering och kommersialisering av cannabis: Lärdomar från USA, Kanada och Uruguay. Under arbetet med rapporten har information och data inhämtats från de länder och delstater som genomfört legalisering, men rapportförfattaren har även varit på plats i Colorado och British Columbia. 

Rapporten visar bland annat att:

  • Nivån på konsumtionen är högre i delstater som legaliserat och en ökning sker redan då diskussionen om en legalisering påbörjas, långt innan ett eventuellt beslut.
  • Den illegala marknaden är fortfarande stor. Legaliseringen skapar två parallella marknader, vilket ger en större marknad totalt.
  • De långsiktiga konsekvenserna för folkhälsan kommer att visa sig först om några decennier, men redan nu står det klart att en legalisering medför betydande skadeverkningar.

Läs och ladda ner rapporten här

Läs vår artikel på DN Debatt här

Narkotikapolitiska nyheter april 2021

  • Reaktioner på regeringens ANDTS-strategi från oppositionen
  • Norge och rusreformen efter att AP sänkt förslaget 
  • Socialstyrelsens rapport om kvinnor och narkotika
  • Kanadas nya konsumtionssiffror. Konsumtionen har ökat efter legalisering. Den siffra som visade på kraftig nedgång för 15-17 år är nu åter på samma nivå som innan legalisering