Narkotikapolitiska nyheter maj 2021

I maj pratar vi om:

  • Agenda som handlade om Portugal, Norge och Sveriges agerande
  • CANs siffror om omsättning av narkotika vs polisens Encrochatrapport
  • Vår USA-rapport med tillhörande repliker
  • Fred Nybergs artikel om narkotika och våld
  • Danmark fortsätter sitt försök med medicinsk cannabis genom politiska beslut trots att läkarföreningen är skeptisk

#2 Legaliseringen i Nordamerika

Staffan Hübinette har skrivit en rapport om legaliseringen i Nordamerika och dess effekter så här långt. I avsnittet diskuterar vi bland annat följande ämnen:

Vad innebär legalisering av cannabis?
Hur hänger det ihop med ”Medicinsk cannabis”?
Hur har konsumtionen påverkats av legaliseringen?
Har löften så som minskad narkotikarelaterad dödlighet, nya jobb, minskad kriminalitet och skatteintäkter som gavs innan legalisering infriats?
Hur har samhället påverkats av legalisering?
Vad skulle ett införande legalisering kunna få för effekter i Sverige?
Hur skiljer sig Colorado från Sverige vad gäller potentiella legala och illegala marknader?
Finns det något rationellt argument för en legalisering eller finns det bara ideologiska?

Rapporten går att läsa i sin helhet här

Som vanligt medverkade även Peter Moilanen, NPC och Tjarls Metzmaa, Sveriges Blåbandsungdom.

Narkotikapolitiska nyheter april 2021

  • Reaktioner på regeringens ANDTS-strategi från oppositionen
  • Norge och rusreformen efter att AP sänkt förslaget 
  • Socialstyrelsens rapport om kvinnor och narkotika
  • Kanadas nya konsumtionssiffror. Konsumtionen har ökat efter legalisering. Den siffra som visade på kraftig nedgång för 15-17 år är nu åter på samma nivå som innan legalisering

Hälsa eller Njutning?

Svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion.

Tankesmedjornan Nocturum, Narkotikapolitiskt Center och Tobaksfakta anordnade ett webbinarium för att diskutera hur relationen mellan njutning och hälsa när det kommer till riskkonsumtion. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet där forskarna har studerat svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion och hur dessa relaterar till vårt förhållande till njutning och hälsa.

Att bruka tobak, alkohol och cannabis och är idag inte riskfritt men ändå är det många som gör det, och som dessutom upplever en njutning av sin konsumtion. Vi brukar även socker och kött i stora mängder trots de hälsoeffekter de har på hälsan. Uppenbarligen prioriterar en del människor njutningen över sin hälsa, medan andra (något fler) som föredrar ett hälsosamt liv framför njutning.

Det tycks även vara så att vår egen konsumtion och vår syn på njutning och hälsa har ett samband med vilka politiska åsikter vi har. I studien “Njutning eller hälsa – en studie om riskonsumtion”, utgiven av SOM-institutet, drar författarna slutsatsen: “De mer njutningsorienterade tenderar att se riskkonsumtionen av dessa substanser som ett mindre hot mot folkhälsan och vill se färre regleringar, medan hälsoorienterade ser hoten som större och vill att samhället tar ett större ansvar och förordar en mer restriktiv politik.”.

Vad kan vi lära av dessa forskningsresultat, och hur kan vi använda människors syn på hälsa och njutning i vårt framtida förebyggande arbete? Kan människor lära sig att njuta av en mer hälsosam livsstil och vad är det egentligen som påverkar vår syn på vad som är njutningsfullt eller hälsosamt? Lever vi hälsosamt för att vi vill leva mer hälsosamt eller styrs vi av moral, etik, religion, solidaritet och/eller erfarenhet när vi väljer att ta avstånd från viss riskkonsumtion?

Medverkar gör David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen” där denna studie ingår.
Ann Post, Tobaksfakta
Farida al-Abani, Tankesmedjan Nocturum
Peter Moilanen, Narkotikapolitisk Center
David Stenholtz, Läkare för framtiden
Kristina Sperkova, Movendi international
Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutetkl

Narkotikadödligheten – live i Almedalen 2019

Detta är en inspelning från Almedalen 2019 där Peter Moilanen presenterade den nysläppta rapporten ”Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras?”

Rapporten i sin helhet finns här: https://narkotikapolitisktcenter.se/las-mer/#analys9