Rapportsläpp: Cannabis ur ett barnperspektiv

Idag släpper vi en rapport om hur barn påverkas av cannabis. I samband med det genomför vi även på tisdag den 25 juni ett seminarium i Almedalen, med efterföljande panelsamtal med både politiker och organisationer. Välkommen att följa detta live eller digitalt!

Barnkonventionen är den enda av konventionerna om mänskliga rättigheter som omnämner narkotika. Trots det saknar vi ett tydligt barnrättsperspektiv i narkotikadebatten.

I rapporten beskrivs hur barn påverkas av egen användning, men även av deras föräldrars förhållningssätt till cannabis – från graviditeten och genom barndomsåren.Här görs även en jämförelse med Kanada, som legaliserade cannabis 2018, och där var fjärde förälder idag använder cannabis för så kallat ”rekreationsbruk”. Detta trots vetskapen om att barn som växer upp med föräldrar som använder cannabis har högre risk att bli försummade, exponeras för rök och hamna i akut förgiftning. Något som visar på vikten av ett barnperspektiv i utformningen av narkotikapolitiken.

Läs rapporten här

Följ seminariet här

Posted in Aktuellt, Allmänt.