#2 Legaliseringen i Nordamerika

Staffan Hübinette har skrivit en rapport om legaliseringen i Nordamerika och dess effekter så här långt. I avsnittet diskuterar vi bland annat följande ämnen:

Vad innebär legalisering av cannabis?
Hur hänger det ihop med ”Medicinsk cannabis”?
Hur har konsumtionen påverkats av legaliseringen?
Har löften så som minskad narkotikarelaterad dödlighet, nya jobb, minskad kriminalitet och skatteintäkter som gavs innan legalisering infriats?
Hur har samhället påverkats av legalisering?
Vad skulle ett införande legalisering kunna få för effekter i Sverige?
Hur skiljer sig Colorado från Sverige vad gäller potentiella legala och illegala marknader?
Finns det något rationellt argument för en legalisering eller finns det bara ideologiska?

Rapporten går att läsa i sin helhet här

Som vanligt medverkade även Peter Moilanen, NPC och Tjarls Metzmaa, Sveriges Blåbandsungdom.

Posted in NPCpodd.