Om oss

”Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik.”

Enligt oss har en human, restriktiv narkotikapolitik som mål att hålla nere konsumtionen för att minska skadeverkningarna. Det är en politik med ett stort fokus på prevention och tidig upptäckt, där det förebyggande arbetet genomförs i samverkan mellan olika aktörer som skola, socialtjänst, polis, kommunala samordnare och frivilligorganisationer. Där det finns en väl fungerande och likvärdig vård och behandling som är uthållig och inte släpper taget om den som behöver stöd. Som i enlighet med FN:s barnkonvention utgår från barnets rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika och som inte glömmer dem som är närstående. Det är helt enkelt en politik där det är svårt att börja använda narkotika, men lätt att få stöd att sluta.

Narkotikapolitiskt Center är ingen egen organisation, men fungerar som ett nätverk där följande organisationer ingår i styrgruppen och på olika sätt bidrar till verksamheten: Studieförbundet NBV; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN; Blå Bandet; Sveriges Blåbandsungdom, SBU; LP-verksamheten, IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF; Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN; Junis; Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS; Anhöriga Mot Droger, AMD; Svenska Frisksportförbundet; Frisksportens Ungdomsförbund; KSAN; Stockholms Länsnykterhetsförbund; Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning och Movendi International. Verksamheten finansieras av ovanstående organisationers bidrag på olika sätt; genom pengar eller personal eller andra sökta bidrag hos såväl ideella som offentliga organisationer.

Läs gärna om vår verksamhet här

Den dagliga verksamheten drivs av Peter Moilanen som är chef för centret samt ytterligare personer som gör insatser på deltid: Pierre Andersson, Staffan Hübinette, Farida al-Abani och Sara Heine