Debatt: Vi behöver vara många som tar ansvar för ett narkotikafritt samhälle

Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt. Den har möjliggjort att vi legat relativt lågt i nyttjandet av narkotika bland såväl unga som vuxna i ett internationellt perspektiv och att det under 2000-talet inte skett någon ökning. Den förda politiken har också haft ett högt folkligt stöd.

Jag kommer nyligen från en föreläsnings-och samtalsturné här i Norrland och inte minst Östersund, där jag har haft möjlighet att diskutera narkotikafrågan med oroade men nyfikna personer från profession, folkrörelse och allmänhet.

De jag mött är oroade över känslan att den förda narkotikapolitiken i dag utmanas trots att de vet att narkotika är farligt samtidigt som de är nyfikna på vilka fakta som gäller och vilka utmaningar vi står inför.

Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt. Den har möjliggjort att vi legat relativt lågt i nyttjandet av narkotika bland såväl unga som vuxna i ett internationellt perspektiv och att det under 2000-talet inte skett någon ökning. Den förda politiken har också haft ett högt folkligt stöd.

Samtidigt står vi inför ett antal utmaningar där den höga dödligheten av narkotika sticker ut. Det är en dödlighet som ökat under främst de tio senaste åren genom främst opioider och fentanyl, även om ökningen glädjande nog bröts vid senaste mätningen och minskade något.

Positivt är också att Socialstyrelsen nu rekommenderar och underlättar användandet av Naloxon, en nässpray vid överdoser som kommer att rädda liv. Det är nu viktigt att på allvar gå till botten med orsakerna till den höga dödligheten. Sverige och de som främst drabbas förtjänar bättre!

En fortsatt satsning på generellt förbyggande arbete med samhällsperspektiv behöver också göras med fortsatt tidig upptäckt som hörnsten. Samtidigt som det förebyggande arbetet ska vara generellt är det viktigt med mer resurser till vård och behandling med individperspektiv. Här finns mycket kvar att göra!

Den förda narkotikapolitiken har tjänat oss väl över åren men måste hela tiden ses över och justeras. Ett antal utmaningar finns framöver där orsakerna till den höga dödligheten är viktigast att gå till botten med. I detta arbete behöver vi vara många aktörer som tillsammans tar ansvar för ett narkotikafritt samhälle!

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center


Kommentar: Föreskrivningen av cannabispreparat ökar

Tidningen Accent lyfter hur cannabispreparat skrivs ut i allt högre omfattning. Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center poängterar dock i artikeln att växtdelar av cannabis inte är ett godkänt läkemedel. Debatten handlar enligt honom om politik snarare än medicinsk kunskap.

– Idag finns en enorm legal cannabisindustri och det går inte att bortse från att det finns kommersiella intressen för en liberalare politik kring cannabis. För oss som representerar ett restriktivt förhållningssätt gäller det att vi ställer oss upp och gör politik av det här, säger han.

Flera länder och amerikanska delstater har gått i en cannabisliberal riktning under de senaste åren. Men Peter Moilanen tror inte att Sverige nödvändigtvis måste gå samma väg.

– Det är viktigt att vi följer med i vad som händer i andra länder, men också att vi sätter det i ett sammanhang och förklarar varför en restriktiv narkotikapolitik är så viktig. Skadorna som cannabis för med sig behöver ständigt påminnas om, och det finns ingen majoritet i Sverige som vill ha mer narkotikaskador, säger Peter Moilanen.

Läs hela Accents artikel här

Press: ”Vi måste engagera oss i narkotikapolitiken”

Spaning, bildning och opinionsbildning är den plattform som nybildade Narkotikapolitiskt Center ska vila på. Peter Moilanen, chef för centret beskriver för tidningen Accent vad han ser för behov.

–Vi måste samordna oss mer gällande narkotikapolitiken, för att motverka alla de liberaliserings- och legaliseringstendenser som dyker upp i debatten i Sverige. Mitt arbete är att bygga upp ett narkotikapolitiskt centrum för spaning, bildning och opinionsbildning

Läs hela artikeln här