Narkotikapolitiska nyheter maj 2022

CES/STADs nya rapport om cannabis intervjuer unga https://accentmagasin.se/narkotika/unga-kritiska-till-cannabisvarden/
Tack Tjarls för den här tiden! Vad har varit intressantaste ögonblicket vid poddarna?

NPC reder ut: Kvinnor och narkotika

Narkotikadödligheten har minskat de senaste åren, men nedgången har främst skett bland män, vilket bland annat kan förklaras av minskade fentanylförgiftningar. Orsakerna bakom narkotikadödligheten hos kvinnor ser annorlunda ut och det är därför viktigt att synliggöra kvinnors situation för att få bättre verktyg att förebygga och minska läkemedels- och narkotikaförgiftningar även bland kvinnor. 

I vårt PM, NPC reder ut: Om kvinnor och narkotika ger vi en kort lägesbild av kvinnors dödlighet och användning av läkemedel och narkotika i relation till smärta, hemlöshet, psykisk ohälsa samt mäns våld mot kvinnor – med fokus på vuxna kvinnor och på sekundär- och tertiärprevention. 

Det finns ett stort behov av insatser som kan bidra till en ökad kompetens hos dem som möter kvinnor och hbtqia+ personer med beroende. Vi ser bland annat att följande insatser kan förbättra situationen för dessa grupper:

  • Ge ökade resurser till forskning och annan kunskap för att undersöka varför beroendesjukvården är så ojämlik och ojämställd. Vi utgår från att utredningen är början på denna kunskapsinhämtning som sedan bör fortsätta systematiskt framöver.
  • Inkludera hbtqia+ i utredningen. Just nu nämns inte denna grupp i kommitéedirektivet för Narkotikautredningen trots att de, enligt bland annat Socialstyrelsen, löper större risk än befolkningen i övrigt att utveckla ett beroende.
  • De som använder narkotika har olika behov och erfarenheter, därför behöver den kunskapen vara del i sjukvårdsutbildningar och i utbildningar hos de som möter kvinnor och hbtqia+ personer med samsjuklighet och beroendeproblematik. 
  • Alla som söker stöd för beroende ska få frågor och stöd kring våldsutsatthet. Särskilt kvinnor och transpersoner där en stor majoritet utsätts för fysiskt och psykiskt våld. 
  • Kvinnor använder mer smärtstillande preparat än män, samtidigt saknas tillräcklig forskning på området. Det är därmed viktigt att perspektiv kring smärta och smärtsjukvård inkluderas i narkotikautredningen.

Läs NPC reder ut: Om kvinnor och narkotika här

Webinar: Decriminalisation is not the answer – The United Nations offers better options.

Wednesday- 1 June – 1.00 – 3.00 PM CEST
Webinar: Decriminalisation is not the answer – The United Nations offers better options.

Positions taken by the United Nations are often used as arguments in national drug policy debates. Unfortunately, quotes from UN documents are often taken out of their context. This webinar will focus on what the UN has said and not said about national drug policies. The first part will be a presentation on decriminalization of drugs and will also analyze the UN positions on drug decriminalization.
The second part will be a session of short reflections from different organizations and also gives an introduction to the essence of the UNGASS Outsome Document from 2016, the most recent, representative and comprehensive policy document from the UN system.
There are extensive discussions regarding The United Nations recommendations on drug decriminalization. The Swedish Drug Policy Center gave the assignment to Dag Endal, former coordinator of Drug Policy Futures and Project Coordinator for FORUT Norway, to clarify and summarize what the different parts of The United Nations system actually recommend and say when it comes to drug decriminalization. The summary can be found here
The UNGASS Outcome Document presents a long list of evidence-based and effective interventions to prevent and treat drug problems. Many of these proposals from the UN are under-communicated or simply ignored in national debates. Our panelists will highlight UN positions that they find most important and relevant for national follow-up.
Moderators:
Kristina Sperkova, President at Movendi International. (Sweden)
Regina Mattsson, Secretary General at WFAD. (Sweden)
Presentations from:
Dag Endal. Former coordinator of Drug Policy Futures and Project Coordinator for FORUT Norway.
Pierre Andersson. Policy Advisor Alcohol and Development, IOGT-NTO Movement Sweden.
Eze Eluchie, President of the African Center for Health Law and Development (Nigeria)
Diana Joseph, Director of Fourth Wave Foundation (India)
Shane Varcoe, Executive Director for the Dalgarno Institute (Australia)
Amy Ronshausen, WFAD-president. Executive Director for Drug Free America Foundation. (USA)
Organizers:
The Swedish Drug Policy Center (Narkotikapolitiskt Center)
Movendi International
WFAD
NBV

Webbinarium: CRAFT för anhöriga den 23 maj

Narkotikapolitiskt Center och NBV bjuder in till ett webbinarium om anhörigstöd och CRAFT-programmet under Folknykterhetens vecka. CRAFT är ett KBT-baserat program för anhöriga till personer med beroendeproblem och står för för Community Reinforcement Approach and Family Training. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Medverkande:
Carina Bång, beteendevetare och certifierad CRAFT-terapeut

När:
Den 23 maj kl 14.30-15.30

Anmäl dig här