Lär dig mer

Det händer mycket i narkotikapolitiken, cannabis tillåts i allt fler länder och stora ekonomiska intressen påverkar debatten, marknaden och framtiden. Samtidigt vet vi allt mer om effekterna av cannabis på individer och samhälle. Trots det upplever många att de inte har tillräcklig kunskap och vågar därför inte debattera eller argumentera för sin åsikt.

Här hittar du tips på bra material som ger fakta i frågan och chans att vrida och vända på argumenten. Vi är även ute i landet och föreläser vid olika arrangemang och utbildningar. Hör gärna av dig till oss på info@narkotikapolitisktcenter.se om du vill få mer information eller boka en föreläsning! 

Vässa dina argument i narkotikafrågan

Droghandboken – guide för föräldrar och andra nyfikna
Ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna i ungas närhet som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra. Materialet utgår från boken Droghandboken av Erik Leijonmarck. Ladda ner informationsblad här Se en presentation av materialet här. Läs mer om hur ni startar en studiecirkel här.

Droghandboken finns även i föreläsningsform på svenska, arabiska, farsi och somaliska. Det materialet hittar ni här.

 

8 myter om cannabis
Genom Studieförbundet NBV kan du gå studiecirkeln ”8 myter om cannabis” som är framtagen för föreningar eller grupper av människor som vill lära sig mer om cannabis. Cirkeln är upplagd på tre träffar och finns även som digital cirkel. Intresserad? Ladda ner informationsblad: 8-myter  Starta din studiecirkel här

 

Utställning: Narkotikans påverkan på samhälle och miljö
Vill ni göra ett utåtriktat arrangemang kan ni även låna en utställning om narkotika kopplat
till miljö, väpnade konflikter och fattigdom.
Ladda ner informationsblad: utställning
Boka utställningen gratis via Studieförbundet NBV. Kontakta din närmsta NBV-avdelning här

Utställningen finns även i filmatiserad version, där utställningens innehåll berättas i form av en föreläsning. Kan användas som underlag för diskussion. Filmen finns även i fem korta versioner, där respektive tema i utställningen lyfts separat. Se filmerna här

 

Studiematerialet Nu gör vi skillnad! består av 5-7 träffar, med fokus på alkohol, narkotika och tobak. Ni väljer själva vad ni vill fördjupa er kring och tar tillsammans fram en plan för ert lokala påverkansarbete. Läs mer och starta en studiecirkel här

 

 

Materialet Narkotikasnack vänder sig till ungdomar 15-25 år och består av flera olika delar – som värderingsövningar, filmer, quiz och utställning. Det passar både bra att använda som kort övning på 20 min, en hel föreningsträff/lektion eller ett längre pass på en kurs. Materialet hittar du här

 

Drogkampen 2023
Drogkampen är en frågesportstävling som vänder sig till lokala politiker och bjuder in till lek och tävling i ett allvarligt ämne – drogfrågan. Bakom står Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland. Mer information hittar du här

Bra fakta och rapporter om narkotikafrågor, inklusive Skolelevers drogvanor och Drogutvecklingen i Sverige, hittar du på hemsidan för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Filmer och webbinarier

Här finns filmer och webbinarier kring aktuella narkotikapolitiska frågor. Använd dem för att få mer information eller som underlag för en studiecirkel eller samtal. Missa inte heller NPC:PODD

Droghandboken 1: Du spelar roll
Droghandboken 2: Om det händer
Droghandboken 3: Vanliga argument
Erik Leijonmarck, författare till boken Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna beskriver i tre filmer och man som vuxen kan förebygga att unga i ens närhet börjar med narkotika, vad man gör om det ändå händer och vanliga argument kring narkotika.

Se även Eriks filmer textade på arabiska, somaliska och farsi här

Avkriminalisering. Peter Moilanen, NPC, reder ut begreppen kring avkriminalisering och legalisering.

Vård och behandling. Peter Moilanen, NPC, gör en övergripande beskrivning av dagens vård och behandling av narkotika.

Medicinsk cannabis. Sara Heine, NPC, beskriver begreppen ”medicinsk cannabis” och CBD.

Att förebygga. Tidig upptäckt – tidiga insatser, Sara Heine, NPC berättar om sin rapport kring förebyggande arbete.

Narkotikadödlighet. Peter Moilanen, NPC, beskriver de slutsatser som kan dras av rapporten Sveriges höga narkotikadödlighet.

Myter och argument i narkotikapolitiken. Peter Moilanen, NPC.

Rapport: Avkriminalisering av narkotika: Vad kan vi lära av Portugal? Pierre Andersson beskriver den rapport han skrivit om Portugals narkotikapolitik. Avslutningsvis ger fyra riksdagsledamöter sina kommentarer på rapportens slutsatser.

Rapport: Avkriminalisering av narkotika: Vad kan vi lära av Portugal? Pierre Andersson ger tre medskick på tre minuter om den rapport han skrivit.

Rapport: Legalisering och kommersialisering av cannabis: Lärdomar från USA, Kanada och Uruguay.
Tre snabba frågor på tre minuter till rapportförfattaren Staffan Hübinette.

Narkotikadödlighet
Peter Moilanen beskriver Sverige narkotikadödlighet, svårigheterna att jämföra mellan länder och vad som kan göras för att minska dödligheten.