Utställning: Narkotikans påverkan på samhälle och miljö

Utställningen Narkotikans påverkan på samhälle och miljö är framtaget av studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV och ger ett globalt perspektiv på produktionen och handeln med narkotika.

Utställningen består av fyra stafflier med bilder och texter som beskriver narkotikans koppling till miljö, terrorism, fattigdom och brottslighet. Den finns även i digital version, där vi berättar om utställningen och innehållet – vilket passar bra för samtal i t ex en skola eller förening.

Utställningen  kräver en öppen yta, men ingen el eller belysning. Kombinera gärna utställningen med ett föredrag eller ett samtal kring frågorna.

Digital version
Utställningen finns även i filmatiserad version, där utställningens innehåll berättas i form av en föreläsning. Kan användas som underlag för diskussion. Filmen finns även i fem korta versioner, där respektive tema i utställningen lyfts separat. Se filmerna här

Kontakta oss
Vill ni göra ett utåtriktat arrangemang och är intresserade av att låna utställningen?
Kontakta din närmsta NBV-avdelning. Uppgifter hittar du på nbv.se
För andra frågor eller arrangemang kring narkotikafrågor kontakta Narkotikapolitiskt Center på info@narkotikapolitisktcenter.se

Länkar till de källor som använts vid framtagandet av utställningen hittar du här

Foton på utställningen: Amanda Ricciardi samt Viktoria Berglund