Året som gått

Vi summerar ett år där narkotikapolitiken kopplats till gängbrottslighet och repressiva åtgärder – men där behovet av förebyggande insatser också lyfts från allt fler håll. 

Inom NPC har vi varit aktiva med ett femtiotal debattartiklar och ett flertal poddavsnitt och webbinarier. Vi har även lanserat en rapport kring cannabisindustrins metoder och strategier  och gett ut en rad nya PM där vi fördjupat oss i olika narkotikafrågor. Vi har genomfört fyra utbildningar tillsammans med Tollare Folkhögskola och har bjudits in till ett sjuttiotal externa arrangemang för samtal och föreläsningar. Helt enkelt ett år med möjlighet till möten, lärande och diskussion kring viktiga frågor!

Läs vår Verksamhetsberättelse för 2023

NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen

I vårt PM NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen beskriver vi tendenser inom den allmänna opinionen kring narkotikalagstiftningen, framförallt aspekter av legalisering och avkriminalisering och då speciellt avseende cannabis.

Hur allmänheten uppfattar olika samhällsfrågor är relevant på flera sätt. Dels kan ”den allmänna opinionen” antas påverka politiska beslut, dels kan uppfattningen om narkotikalagstiftningen antas ha konsekvenser för individernas beteende och dels kan det ha betydelse för preventiva insatser.

Sammantaget visar de undersökningar vi tittat närmare på att det inte finns något opinionsmässigt stöd för att avskaffa förbudet mot att använda narkotika eller legalisera cannabis. Men tendensen är att den restriktiva hållningen minskar. Större andel, främst av unga, är positiva till liberaliseringar av narkotikalagstiftningen. Opinionen inom EU är generellt mindre restriktiv än i Sverige.

Läs vårt PM här

NPC Kunskap: Missa inte vårens webbinarier!

Nu är vårens program klart och vi bjuder in till fem spännande webbinarier kring aktuella narkotikafrågor. Missa inte att lyssna till Alis berättelse om hur hans liv tog en ny vändning, varför viktiga aktörer som civilsamhällsorganisationer och bostadsbolag behöver inkluderas i det förebyggande arbetet, hur man kommunicerar med sin tonåring och vad som hänt med alla de utredningar som genomförts de senaste åren. Vi avslutar med att sammanfatta utvecklingen av narkotikapolitiken i Europa. Anmäl dig till vårens webbinarier redan nu via länkarna på respektive rubrik nedan:

 

Webbinarium 25 jan kl 15.00-16.00
Hej, jag heter Ali
Ali Reunanen har arbetat med artister och skådespelare från Stockholm till Hollywood. I mångas ögon levde han kanske ett framgångsrikt liv, men själv kände han sig aldrig riktigt lycklig. Efter en misslyckad narkotikaaffär blev han tagen av polisen och förd till häktet. Där existerade ingenting, förutom tiden. Tid att tänka, tid att känna, men framför allt: tid för bättring. För vad hade egentligen hänt? Hur blev det så här?

Medverkande: Farida al-Abani samtalar med Ali Reunanen om hans liv och hans bok ”Hej, jag heter Ali.”

Webbinarium 22 feb kl 15.00-16.00
Tillsammans för förändring
IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0 fungerar som en brygga mellan föräldrar och andra samhällsaktörer kring frågor om barn och unga, med särskilt fokus på droger. Bostadsbolaget i Göteborg arbetar för att skapa en trygg miljö för alla boende i området. Båda är exempel på aktörer som behöver inkluderas i kommunernas lokala samverkan kring det förebyggande arbetet.

Medverkande: Dzemal Sabovic, utvecklingschef för social hållbarhet, Bostadsbolaget Göteborg samt Alexandra Green Tetschet, projekt- och kampanjledare IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0

Webbinarium 21 mars kl 15.00-16.00
Nyfiken och lyhörd. Hur kommunicerar man med sin tonåring?
Att kommunicera med tonåringar kan vara en utmaning för föräldrar. Samtidigt som de rullar med ögonen, kan föräldrars frågor, regler och uppmuntran till samtal vara precis det ungdomar behöver för att göra kloka val i livet. Här berättar Sabina Kapetanovic om vikten av föräldra-barnkommunikation både för ungas substansbruk och för bibehållande av ett tryggt band mellan föräldrar och barn under tonåren.

Medverkande: Sabina Kapetanovic, docent i psykologi, Högskolan Väst.

Webbinarium 18 april kl 15.00-16.00
Efter utredningarna: Vad har hänt i lagstiftning och praxis?
Under de senaste åren har flera utredningar genomförts inom områden som rör socialtjänsten, samsjuklighet och narkotika. Men vad har hänt sedan dessa utredningar presenterades? Har det skett några förändringar i lagstiftningen och praxis? Vi lyfter aktuella utredningar och vilka förslag som faktiskt har genomförts.

Webbinarium 16 maj kl 15.00-16.00
Europas narkotikapolitik – om beslut och konsekvenser
Den europeiska narkotikapolitiken står inför en brytpunkt. Olika länder tar beslut som pekar åt skilda håll, och både FN:s narkotikakonventioner och EU:s överenskommelser utmanas. Utifrån utvecklingen i Tyskland gör vi nedstamp i ett antal länder för att skapa en bild av pågående förändringar och vilka konsekvenser de kan få för det enskilda landet och Europa i stort.

Medverkande: Staffan Hübinette med flera medarbetare på NPC.

Nytt avsnitt av NPC Podd

Hur många människor i Sverige har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika? Vi har tidigare i podden klagat över bristen på mätningar – nu har två olika tagits fram på kort tid. Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad de kommer fram till.

Vi tar också upp en ny rapport från ESO som sågar kriminaliseringen av narkotika som genomfördes 1988. Men har de ens svarat på den mest relevanta frågan i sammanhanget?

Bland de övriga nyheterna som diskuteras i avsnittet finns stängningen av Pusher Street, receptfri försäljning av Naloxon och den nyligen tillsatta utredningen om bristande vandel som grund för utvisning.

Lyssna på avsnittet

NPC talade på FN:s narkotikakommission

I veckan var Peter Moilanen från NPC inbjuden som talare för världens länder inom FN:s narkotikakommission, CND, där han lyfte möjligheten att införa en god samaritlag. Tanken med en sådan lag är att den som larmar 112 vid överdosfall inte ska riskera att dömas för ringa narkotikabrott. Studier från andra länder visar att det kan leda till att fler vågar larma och därmed rädda liv.

Se klippet med Peter tal här

Nytt poddavsnitt ute

Förra veckan lämnade utredaren Thomas Lindén över resultatet av 18 månaders arbete till socialminister Jacob Forssmed. Narkotikautredningen är här!

Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Dessutom behandlas en pinfärsk CAN-undersökning som visar att en förhållandevis liten del av cannabisanvändarna står för över 70 procent av konsumtionstillfällena. Och sist men inte minst – fem år har gått sedan Kanada legaliserade cannabis. Hur har det gått egentligen?

Lyssna på avsnittet

Debatt: Dags att agera Forssmed

Nu är det dags att agera Jakob Forssmed! Idag skriver vi i Altinget om varför Sverige behöver stå upp för FN:s narkotikakonvention och EU-rätten – mot bakgrund av Tysklands intention om en legalisering av cannabis och införande av så kallad ”försöksverksamhet”.

Erfarenheterna från Kanada och de delstater i USA som legaliserat cannabis är tydliga: Enligt FN-organet INCB har användningen av cannabis ökat i alla länder och regioner som har legaliserat. Cannabisrelaterade hälsoproblem ökar likaså, och man pekar på att en snabbt växande cannabisindustri utvecklar och marknadsför produkter för att locka unga människor – samtidigt som man lägger stora resurser på att lobba för minskad kontroll.

Driver Tyskland igenom en legalisering skulle det få stora konsekvenser för övriga EU-länder och med största sannolikhet förvärra den situation som Sverige befinner sig i idag.

Läs artikeln i Altinget

Debatt: Genom att stoppa knarket bryts gängens makt

Idag skriver vi i UNT om att våldet från gängen eskalerar till nya höjder – men att debatten kring lösningarna ofta är onyanserad och förenklad, inte minst när det gäller narkotikans roll. Frågan kräver långt fler pusselbitar än de som ryms i narkotikapolitiken, men fyra åtgärder som skulle kunna bidra till en minskning av gängvåldet är:

1. Se till att tullen får de resurser som krävs. En större andel av narkotikan måste stoppas vid gränsen.

2. Behåll förbudet mot narkotika. Sporadiska användare av narkotika bör fortsatt få böter, men lagstiftningen borde utvecklas så att den med beroende istället erbjuds vård.

3. Se till att erbjuda snabb, evidensbaserad beroendevård i en sammanhållen vårdkedja.

4. Skjut till resurser för ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete och sprid de goda exemplen.

TV4 Nyhetsmorgon: Debatt om legalisering

Idag debatterade NPCs chef Peter Moilanen och SvDs ledarskribent Mattias Svensson i TV4 om legalisering är ett sätt att komma till bukt med den pågående gängkriminaliteten.

Erfarenheterna visar att även om cannabis skulle legaliseras kvarstår en stor del av den totala narkotikamarknaden – både genom försäljning av andra droger och det faktum att minderåriga och andra fortsätter köpa illegal cannabis. Efter fyra år av legal cannabis i Kanada ligger gängrelaterade mord på samma nivå som innan legaliseringen. Till detta tillkommer en ökad användning, fler skador samt en snabbt växande cannabisindustri som ständigt utvecklar nya produkter.

Lösningen ligger därmed inte i en legalisering. För att komma åt de utmaningar vi står inför behöver vi istället stärka de insatser vi vet ger resultat. Det handlar om en snabbare väg till vård för dem med beroende – parallellt med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Här finns många exempel på kommuner där en stark lokal samverkan mellan aktörer som skola, socialtjänst, polis, och civilsamhälle ger goda resultat redan idag. Insatser som vi skulle önska fick mycket mer utrymme i media och debatt.

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon här

Nytt månadsskifte – nytt avsnitt av NPC Podd

Gängvåldet har den senaste tiden eskalerat till nivåer vi aldrig tidigare har upplevt i Sverige. Vilken roll spelar narkotikan och narkotikapolitiken, och hur bra är egentligen regeringens och oppositionens förslag för att komma till rätta med problemen? Bland annat detta diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson i vårt senaste poddavsnitt.

Vi tar också upp regeringens budget, och trender kring narkotikarelaterad dödlighet i Sverige och övriga Europa. Är det början till en ännu större opioidkris vi ser?

Lyssna på avsnittet här