NPC reder ut: Narkotika och miljö

Narkotika påverkar miljön på flera sätt – både genom odling och produktion, men även vid transporter och rester i avloppsvattnet. Totalt sett är den odling som är kopplad till narkotika fortfarande relativt liten, men koldioxidavtrycket för produktionen av exempelvis kokain är ändå avsevärt större per kilo i jämförelse med andra energikrävande grödor, som kaffe, kakao, tomater eller avokado.

Då odlingen av kokablad och cannabis ofta sker i områden där miljön och ekosystemen är extra känsliga – kan tillverkningen få stora konsekvenser. 

Läs NPC reder ut: Narkotika och miljö här

Nytt avsnitt av podden!

I vårt senaste podd-avsnitt börjar vi i Tyskland (igen!) och avslutar i Helsingborg och Trollhättan.

Det första handlar förstås om den tyska regeringens legaliseringsplaner som nu börjar bli allt mer detaljerade – men också om att entusiasmen för hela projektet verkar vara rätt låg. I Helsingborg har Tullen tagit stora mängder kokain – håller Sverige på att bli ett transitland? Trollhättan är en av de kommuner som har ett framgångsrikt sätt att hantera tidig upptäckt, och nu kommer också en forskningsrapport som bekräftar att de verkar göra mycket rätt.

Någonstans i mitten hinner vi också avhandla Portugal, där allt större kritik mot avkriminaliseringsreformen som infördes för 22 år sedan börjar höras.

Lyssna här

Narkotikapolitiska nyheter – 28 augusti 2023

I dagens avsnitt börjar vi i Tyskland (igen!) och avslutar i Helsingborg och Trollhättan.

Det första handlar förstås om den tyska regeringens legaliseringsplaner som nu börjar bli allt mer detaljerade – men också om att entusiasmen för hela projektet verkar vara rätt låg. I Helsingborg har Tullen tagit stora mängder kokain – håller Sverige på att bli ett transitland? Trollhättan är en av de kommuner som har ett framgångsrikt sätt att hantera tidig upptäckt, och nu kommer också en forskningsrapport som bekräftar att de verkar göra mycket rätt.

Någonstans i mitten hinner vi också avhandla Portugal, där allt större kritik mot avkriminaliseringsreformen som infördes för 22 år sedan börjar höras.