NPC Podd: Har harm reduction-politiken nått en återvändsgränd?

British Colombia – det område som kanske drivit narkotikapolitiken som allra längst mot ensidig skademinimering – återkriminaliserar nu narkotika. Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center diskuterar med policyrådgivaren Pierre Andersson om det kanske är så att den här typen av politik nu nått en återvändsgränd?

I avsnittet diskuterar vi också den föreslagna omklassificeringen av cannabis i USA, ett par vetenskapliga genomgångar av cannabis som läkemedel och så recenserar vi justitieminister Gunnar Strömmers insatser i narkotikadebatten.