NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen

I vårt PM NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen beskriver vi tendenser inom den allmänna opinionen kring narkotikalagstiftningen, framförallt aspekter av legalisering och avkriminalisering och då speciellt avseende cannabis.

Hur allmänheten uppfattar olika samhällsfrågor är relevant på flera sätt. Dels kan ”den allmänna opinionen” antas påverka politiska beslut, dels kan uppfattningen om narkotikalagstiftningen antas ha konsekvenser för individernas beteende och dels kan det ha betydelse för preventiva insatser.

Sammantaget visar de undersökningar vi tittat närmare på att det inte finns något opinionsmässigt stöd för att avskaffa förbudet mot att använda narkotika eller legalisera cannabis. Men tendensen är att den restriktiva hållningen minskar. Större andel, främst av unga, är positiva till liberaliseringar av narkotikalagstiftningen. Opinionen inom EU är generellt mindre restriktiv än i Sverige.

Läs vårt PM här

NPC Kunskap: Missa inte vårens webbinarier!

Nu är vårens program klart och vi bjuder in till fem spännande webbinarier kring aktuella narkotikafrågor. Missa inte att lyssna till Alis berättelse om hur hans liv tog en ny vändning, varför viktiga aktörer som civilsamhällsorganisationer och bostadsbolag behöver inkluderas i det förebyggande arbetet, hur man kommunicerar med sin tonåring och vad som hänt med alla de utredningar som genomförts de senaste åren. Vi avslutar med att sammanfatta utvecklingen av narkotikapolitiken i Europa. Anmäl dig till vårens webbinarier redan nu via länkarna på respektive rubrik nedan:

 

Webbinarium 25 jan kl 15.00-16.00
Hej, jag heter Ali
Ali Reunanen har arbetat med artister och skådespelare från Stockholm till Hollywood. I mångas ögon levde han kanske ett framgångsrikt liv, men själv kände han sig aldrig riktigt lycklig. Efter en misslyckad narkotikaaffär blev han tagen av polisen och förd till häktet. Där existerade ingenting, förutom tiden. Tid att tänka, tid att känna, men framför allt: tid för bättring. För vad hade egentligen hänt? Hur blev det så här?

Medverkande: Farida al-Abani samtalar med Ali Reunanen om hans liv och hans bok ”Hej, jag heter Ali.”

Webbinarium 22 feb kl 15.00-16.00
Tillsammans för förändring
IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0 fungerar som en brygga mellan föräldrar och andra samhällsaktörer kring frågor om barn och unga, med särskilt fokus på droger. Bostadsbolaget i Göteborg arbetar för att skapa en trygg miljö för alla boende i området. Båda är exempel på aktörer som behöver inkluderas i kommunernas lokala samverkan kring det förebyggande arbetet.

Medverkande: Dzemal Sabovic, utvecklingschef för social hållbarhet, Bostadsbolaget Göteborg samt Alexandra Green Tetschet, projekt- och kampanjledare IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0

Webbinarium 21 mars kl 15.00-16.00
Nyfiken och lyhörd. Hur kommunicerar man med sin tonåring?
Att kommunicera med tonåringar kan vara en utmaning för föräldrar. Samtidigt som de rullar med ögonen, kan föräldrars frågor, regler och uppmuntran till samtal vara precis det ungdomar behöver för att göra kloka val i livet. Här berättar Sabina Kapetanovic om vikten av föräldra-barnkommunikation både för ungas substansbruk och för bibehållande av ett tryggt band mellan föräldrar och barn under tonåren.

Medverkande: Sabina Kapetanovic, docent i psykologi, Högskolan Väst.

Webbinarium 18 april kl 15.00-16.00
Efter utredningarna: Vad har hänt i lagstiftning och praxis?
Under de senaste åren har flera utredningar genomförts inom områden som rör socialtjänsten, samsjuklighet och narkotika. Men vad har hänt sedan dessa utredningar presenterades? Har det skett några förändringar i lagstiftningen och praxis? Vi lyfter aktuella utredningar och vilka förslag som faktiskt har genomförts.

Webbinarium 16 maj kl 15.00-16.00
Europas narkotikapolitik – om beslut och konsekvenser
Den europeiska narkotikapolitiken står inför en brytpunkt. Olika länder tar beslut som pekar åt skilda håll, och både FN:s narkotikakonventioner och EU:s överenskommelser utmanas. Utifrån utvecklingen i Tyskland gör vi nedstamp i ett antal länder för att skapa en bild av pågående förändringar och vilka konsekvenser de kan få för det enskilda landet och Europa i stort.

Medverkande: Staffan Hübinette med flera medarbetare på NPC.

Nytt avsnitt av NPC Podd

Hur många människor i Sverige har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika? Vi har tidigare i podden klagat över bristen på mätningar – nu har två olika tagits fram på kort tid. Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad de kommer fram till.

Vi tar också upp en ny rapport från ESO som sågar kriminaliseringen av narkotika som genomfördes 1988. Men har de ens svarat på den mest relevanta frågan i sammanhanget?

Bland de övriga nyheterna som diskuteras i avsnittet finns stängningen av Pusher Street, receptfri försäljning av Naloxon och den nyligen tillsatta utredningen om bristande vandel som grund för utvisning.

Lyssna på avsnittet

Narkotikapolitiska nyheter – 11 december 2023

Hur många människor i Sverige har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika? Vi har tidigare i podden klagat över bristen på mätningar – nu har två olika tagits fram på kort tid. Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad de kommer fram till.

Vi tar också upp en ny rapport från ESO som sågar kriminaliseringen av narkotika som genomfördes 1988. Men har de ens svarat på den mest relevanta frågan i sammanhanget?

Bland de övriga nyheterna som diskuteras i avsnittet finns stängningen av Pusher Street, receptfri försäljning av Naloxon och den nyligen tillsatta utredningen om bristande vandel som grund för utvisning.

NPC talade på FN:s narkotikakommission

I veckan var Peter Moilanen från NPC inbjuden som talare för världens länder inom FN:s narkotikakommission, CND, där han lyfte möjligheten att införa en god samaritlag. Tanken med en sådan lag är att den som larmar 112 vid överdosfall inte ska riskera att dömas för ringa narkotikabrott. Studier från andra länder visar att det kan leda till att fler vågar larma och därmed rädda liv.

Se klippet med Peter tal här