Debatt: Nej, pensioner ska inte investeras i missbruk

I en replik till vårt debattinlägg om att statliga sjunde AP-fonden borde avsluta sina investeringar i cannabisbolag, beskriver Adrian Engström cannabis som en universallösning på det mesta. Men i själva verket stöttar Engström den framväxande industri som gör allt för att kommersialisera och profitera på den sårbara unga hjärnans mottaglighet för narkotika.

Adrian Engström blandar äpplen och päron då han skriver att en liberalisering av cannabis möjliggör forskningssatsningar. Sanningen är att det i FN:s narkotikakonventioner redan i dag står att cannabis får användas för vetenskapliga och medicinska syften, det vill säga som godkända läkemedel. Forskning kring cannabinoider pågår och det finns redan godkända THC-baserade läkemedel inom sjukvården.

Forskningen visar dock att cannabis, utöver att det är beroendeframkallande, är tydligt kopplat till schizofreni och andra psykossjukdomar och att det kan försämra människors kognitiva förmågor – som språk, minne och orienteringsförmåga. I delar av världen där användningen av cannabis nu ökar sker också en allt större efterfrågan av behandling av cannabisbruk och ökade problem i form av fler trafikolyckor och akutbesök relaterade till cannabis.

Adrian beskriver hur de två kanadensiska bolag som sjunde AP-fonden investerat pengar i satsar på medicinsk forskning kring cannabis.

Vad han inte nämner är att samma företag gjort stora investeringar för att möta den ökade efterfrågan av cannabisförsäljning till privatpersoner. På det ena företagets hemsida marknadsförs exempelvis cannabisprodukter under namn som ”Ghost train haze” och ”Blue dream”.

Vi delar Adrians vision om ett hållbart samhälle, men cannabis är inte den framtidsbransch som skapar en socialt och miljömässigt hållbar värld. Tvärtom leder en växande cannabisindustri till att fler människor får problem och att allt fler hamnar i behov av behandling och vård.

Sjunde AP-fonden reviderar nu sin lista över bolag där de inte får placera våra pensionspengar. Vi utgår från att företag som investerar i narkotika hamnar på denna lista – både utifrån rekommendationerna från AP-fondens eget etikråd och det faktum att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika.

Men även utifrån att vi, tillsammans med övriga länder i världen, ska arbeta för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i motsatsen.


Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center

Namninsamling: Sluta att sponsra cannabisindustrin med våra pensionspengar!

Statliga AP7-fonden, som hanterar tillgångar från nästan halva befolkningen, har investerat i två av världens största cannabisbolag. Detta trots att AP-fondernas eget etikråd rekommenderar fonderna att exkludera dessa bolagen, eftersom de kränker FN:s konventioner om narkotika.

AP7-fonden svartlistar de bolag de inte ska investera i och det borde vara självklart att bolag som handlar med narkotika hamnar på den listan. Inte minst för att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika och FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i detsamma.

Tycker du också att statliga AP7-fonden ska följa rekommendationerna från sitt eget Etikråd och svartlista de bolag som säljer cannabis för privat bruk? Skriv under vår namninsamling här – och dela gärna inlägget!

Debatt: Investera inte våra pensioner i cannabis

Statliga AP7-fonden har valt att investera i två av världens största cannabisbolag, kanadensiska Aurora Cannabis Information och Canopy Growth Corp. Detta trots att AP-fondernas eget etikråd rekommenderar fonderna att exkludera bolagen.

AP7-fonden är det statliga alternativet till premiepensionssystemet och hanterar de tillgångar som kommer från sparare som avstått från att själva välja fonder. Att AP7-fonden inte följer Etikrådets rekommendationer och inte heller landar i samma beslut som övriga AP-fonder är mer än anmärkningsvärt. Inte minst då investeringarna skett i fonder där omkring halva den svenska befolkningen har innehav.

Etikrådet utgår i sina rekommendationer från de konventioner som Sverige har ratificerat och om fondernas innehav på något sätt kränker dessa. I detta fall är en sådan kränkning uppenbar. Sverige har ratificerat FN:s konventioner om narkotika, vilka begränsar användningen av narkotika till medicinska och vetenskapliga ändamål. Då de kanadensiska bolagen säljer cannabis för privat bruk följer de inte FN:s konventioner.

Enligt AP7-fonden sker en revision av svartlistade bolag under våren och vi utgår från att bolag som investerar i narkotika hamnar på den listan. Både utifrån det egna etikrådets rekommendationer och det faktum att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika.

Men även utifrån att vi, tillsammans med övriga länder i världen, ska arbeta för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i detsamma.

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center
Jasmin Dervisevic, sekreterare Bosniakiska islamiska samfundet 
Selma Hrustanovic och Nedzad Mulazimovic, Bosnien-Hercegovinas riksförbund 
Almedina Sacic, ordförande Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet
Ali Jerremalm, ordförande Drogfri uppväxt
Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO
Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis
Maria Bergström, ordförande Motorförarnas helnykterhetsförbund
Karin Wester, ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Mats Johansson, ordförande Svenska frisksportförbundet
Zahra Ousi, ordförande Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Susanne Hedman Jensen, ordförande Sveriges blåbandsförbund
Fredrik Berggren, ordförande Sveriges blåbandsungdom
Mats Valli, mästare Tempel riddare orden i Sverige
Isabelle Benfalk, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund

Sjunde AP-fonden investerar i cannabis

Tidningen Drugnews avslöjar att Sjunde AP-fonden har investerat i två cannabisbolag på en snabbt växande drogmarknad i Kanada. Fyra miljoner pensionssparande svenskar i populära sparformen Såfan har därmed blivit delägare i cannabisaktier – som dock övriga AP-fonder valt att exkludera av etiska skäl.

Läs hela artikeln här

Foto: Drugnews

Krönika: På drogspaning från Norrland till Wien

”I Afrika uppmanas bönder odla cannabis för att klara uppehället. På FN-mötet i Wien saknas svenska ministrar. Under min turné i Norrland förstår folk inte ens frågan. Varför skulle narkotika legaliseras? Vem vill det?” skriver Peter Moilanen, ny chef för Narkotikapolitiskt centrum, i en resekrönika.

Läs hela krönikan som publicerats i tidningen Drugnews här

Foto: Drugnews

Press: Narkotikapolitiskt centrum vill lyfta debatten

För att smartare möta legaliseringssidan i narkotikadebatten, avslöja myter och engagera nykterhetsrörelsen och andra mer, så startar studieförbundet NBV ett narkotikapolitiskt centrum. ”Vi ska engagera en ny generation twitter-aktivister”, säger centrets chef Peter Moilanen till Drugnews.

Läs hela artikeln här

Foto: Drugnews

Press: Hög kostnad för missbruk

”I Sverige är det endast 2-3 procent av befolkningen som använder cannabis och andra typer av narkotika. Det är en väldigt låg siffra internationellt och det visar att den svenska brett förankrade uppfattningen om ett narkotikafritt samhälle är framgångsrik.”

Det sa Peter Moilanen, NBV, Stockholm, när han talade inför humanistiska nämnden i Örnsköldsvik vid ett lunchmöte och på ett möte för allmänheten på kvällen. Läs hela artikeln i tidningen Nordsverige här