Kommentar: SKL: Utred om det ska vara lagligt att använda narkotika

I 30 år har det varit straffbart att inneha och bruka narkotika i Sverige. Nu bör lagen utvärderas, tycker Sveriges kommuner och landsting. Narkotikapolitiskt centrum betonar vikten av tidig upptäckt.

Läs hela artikeln i tidningen Accent här

Posted in Aktuellt, Allmänt.