Debatt: Nej, pensioner ska inte investeras i missbruk

I en replik till vårt debattinlägg om att statliga sjunde AP-fonden borde avsluta sina investeringar i cannabisbolag, beskriver Adrian Engström cannabis som en universallösning på det mesta. Men i själva verket stöttar Engström den framväxande industri som gör allt för att kommersialisera och profitera på den sårbara unga hjärnans mottaglighet för narkotika.

Adrian Engström blandar äpplen och päron då han skriver att en liberalisering av cannabis möjliggör forskningssatsningar. Sanningen är att det i FN:s narkotikakonventioner redan i dag står att cannabis får användas för vetenskapliga och medicinska syften, det vill säga som godkända läkemedel. Forskning kring cannabinoider pågår och det finns redan godkända THC-baserade läkemedel inom sjukvården.

Forskningen visar dock att cannabis, utöver att det är beroendeframkallande, är tydligt kopplat till schizofreni och andra psykossjukdomar och att det kan försämra människors kognitiva förmågor – som språk, minne och orienteringsförmåga. I delar av världen där användningen av cannabis nu ökar sker också en allt större efterfrågan av behandling av cannabisbruk och ökade problem i form av fler trafikolyckor och akutbesök relaterade till cannabis.

Adrian beskriver hur de två kanadensiska bolag som sjunde AP-fonden investerat pengar i satsar på medicinsk forskning kring cannabis.

Vad han inte nämner är att samma företag gjort stora investeringar för att möta den ökade efterfrågan av cannabisförsäljning till privatpersoner. På det ena företagets hemsida marknadsförs exempelvis cannabisprodukter under namn som ”Ghost train haze” och ”Blue dream”.

Vi delar Adrians vision om ett hållbart samhälle, men cannabis är inte den framtidsbransch som skapar en socialt och miljömässigt hållbar värld. Tvärtom leder en växande cannabisindustri till att fler människor får problem och att allt fler hamnar i behov av behandling och vård.

Sjunde AP-fonden reviderar nu sin lista över bolag där de inte får placera våra pensionspengar. Vi utgår från att företag som investerar i narkotika hamnar på denna lista – både utifrån rekommendationerna från AP-fondens eget etikråd och det faktum att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika.

Men även utifrån att vi, tillsammans med övriga länder i världen, ska arbeta för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i motsatsen.


Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center

Posted in Aktuellt.