Narkotikapolitiska nyheter 31 oktober 2023 – vi diskuterar narkotikautredningen

Förra veckan lämnade utredaren Thomas Lindén över resultatet av 18 månaders arbete till socialminister Jacob Forssmed. Narkotikautredningen är här! Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Dessutom behandlas en pinfärsk CAN-undersökning som visar att en förhållandevis liten del av cannabisanvändarna står för över 70 procent av konsumtionstillfällena. Och sist men inte minst – fem år har gått sedan Kanada legaliserade cannabis. Hur har det gått egentligen?

Debatt: Dags att agera Forssmed

Nu är det dags att agera Jakob Forssmed! Idag skriver vi i Altinget om varför Sverige behöver stå upp för FN:s narkotikakonvention och EU-rätten – mot bakgrund av Tysklands intention om en legalisering av cannabis och införande av så kallad ”försöksverksamhet”.

Erfarenheterna från Kanada och de delstater i USA som legaliserat cannabis är tydliga: Enligt FN-organet INCB har användningen av cannabis ökat i alla länder och regioner som har legaliserat. Cannabisrelaterade hälsoproblem ökar likaså, och man pekar på att en snabbt växande cannabisindustri utvecklar och marknadsför produkter för att locka unga människor – samtidigt som man lägger stora resurser på att lobba för minskad kontroll.

Driver Tyskland igenom en legalisering skulle det få stora konsekvenser för övriga EU-länder och med största sannolikhet förvärra den situation som Sverige befinner sig i idag.

Läs artikeln i Altinget

Debatt: Genom att stoppa knarket bryts gängens makt

Idag skriver vi i UNT om att våldet från gängen eskalerar till nya höjder – men att debatten kring lösningarna ofta är onyanserad och förenklad, inte minst när det gäller narkotikans roll. Frågan kräver långt fler pusselbitar än de som ryms i narkotikapolitiken, men fyra åtgärder som skulle kunna bidra till en minskning av gängvåldet är:

1. Se till att tullen får de resurser som krävs. En större andel av narkotikan måste stoppas vid gränsen.

2. Behåll förbudet mot narkotika. Sporadiska användare av narkotika bör fortsatt få böter, men lagstiftningen borde utvecklas så att den med beroende istället erbjuds vård.

3. Se till att erbjuda snabb, evidensbaserad beroendevård i en sammanhållen vårdkedja.

4. Skjut till resurser för ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete och sprid de goda exemplen.

TV4 Nyhetsmorgon: Debatt om legalisering

Idag debatterade NPCs chef Peter Moilanen och SvDs ledarskribent Mattias Svensson i TV4 om legalisering är ett sätt att komma till bukt med den pågående gängkriminaliteten.

Erfarenheterna visar att även om cannabis skulle legaliseras kvarstår en stor del av den totala narkotikamarknaden – både genom försäljning av andra droger och det faktum att minderåriga och andra fortsätter köpa illegal cannabis. Efter fyra år av legal cannabis i Kanada ligger gängrelaterade mord på samma nivå som innan legaliseringen. Till detta tillkommer en ökad användning, fler skador samt en snabbt växande cannabisindustri som ständigt utvecklar nya produkter.

Lösningen ligger därmed inte i en legalisering. För att komma åt de utmaningar vi står inför behöver vi istället stärka de insatser vi vet ger resultat. Det handlar om en snabbare väg till vård för dem med beroende – parallellt med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Här finns många exempel på kommuner där en stark lokal samverkan mellan aktörer som skola, socialtjänst, polis, och civilsamhälle ger goda resultat redan idag. Insatser som vi skulle önska fick mycket mer utrymme i media och debatt.

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon här

Nytt månadsskifte – nytt avsnitt av NPC Podd

Gängvåldet har den senaste tiden eskalerat till nivåer vi aldrig tidigare har upplevt i Sverige. Vilken roll spelar narkotikan och narkotikapolitiken, och hur bra är egentligen regeringens och oppositionens förslag för att komma till rätta med problemen? Bland annat detta diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson i vårt senaste poddavsnitt.

Vi tar också upp regeringens budget, och trender kring narkotikarelaterad dödlighet i Sverige och övriga Europa. Är det början till en ännu större opioidkris vi ser?

Lyssna på avsnittet här