Debatt: Dags att agera Forssmed

Nu är det dags att agera Jakob Forssmed! Idag skriver vi i Altinget om varför Sverige behöver stå upp för FN:s narkotikakonvention och EU-rätten – mot bakgrund av Tysklands intention om en legalisering av cannabis och införande av så kallad ”försöksverksamhet”.

Erfarenheterna från Kanada och de delstater i USA som legaliserat cannabis är tydliga: Enligt FN-organet INCB har användningen av cannabis ökat i alla länder och regioner som har legaliserat. Cannabisrelaterade hälsoproblem ökar likaså, och man pekar på att en snabbt växande cannabisindustri utvecklar och marknadsför produkter för att locka unga människor – samtidigt som man lägger stora resurser på att lobba för minskad kontroll.

Driver Tyskland igenom en legalisering skulle det få stora konsekvenser för övriga EU-länder och med största sannolikhet förvärra den situation som Sverige befinner sig i idag.

Läs artikeln i Altinget

Posted in Aktuellt and tagged , , , .