Debatt: Genom att stoppa knarket bryts gängens makt

Idag skriver vi i UNT om att våldet från gängen eskalerar till nya höjder – men att debatten kring lösningarna ofta är onyanserad och förenklad, inte minst när det gäller narkotikans roll. Frågan kräver långt fler pusselbitar än de som ryms i narkotikapolitiken, men fyra åtgärder som skulle kunna bidra till en minskning av gängvåldet är:

1. Se till att tullen får de resurser som krävs. En större andel av narkotikan måste stoppas vid gränsen.

2. Behåll förbudet mot narkotika. Sporadiska användare av narkotika bör fortsatt få böter, men lagstiftningen borde utvecklas så att den med beroende istället erbjuds vård.

3. Se till att erbjuda snabb, evidensbaserad beroendevård i en sammanhållen vårdkedja.

4. Skjut till resurser för ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete och sprid de goda exemplen.
Posted in Aktuellt and tagged , , .