Narkotikapolitiska nyheter september 2021

Denna gång pratar Tjarls Metzmaa från Sveriges Blåbandsungdom och Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt Center om:

Att ANDTS-budgeten är fortsatt på halverad nivå jfr med 2018 men tullen får ökat anslag.

Legaliseringsspår i flera länder:
Regeringspartiet De Gröna i Finland vill legalisera (kontrast i Norden).
Schweiz gör försök med legalisering i Zürich
Italien legaliserar hemodling, men skärper straff för langning

Förändrad lagstiftning kring narkotika som är på bordet

NPC reder ut resurser ringa narkotikabrott: https://narkotikapolitisktcenter.se/wp-content/uploads/2021/08/NPC-reder-ut-polisens-resurser-vid-ringa-narkotikabrott-och-lite-till.pdf

Slutligen gör Tjarls en kort genomgång av lite dokumentära skildringar han sett på Netflix.

Podd: Vi måste prata

Lyssna på när Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, deltar i podden Vi måste prata. Ett avsnitt som bland annat lyfter legalisering, skillnaden mellan bruk och missbruk samt Sveriges höga narkotikadödlighet.

Lyssna på avsnittet här

Insändare: Förebyggande arbete mot droger hjälper men det behövs resurser

Även om narkotikakonsumtionen i Sverige är låg i jämförelse med andra länder i Europa, så går inte utvecklingen åt rätt håll och attityden bland unga har blivit allt mer tillåtande. Färre ungdomar ser helt enkelt riskerna med narkotika. Trots det satsas allt mindre pengar på att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika och tobak.

I början av sommaren röstade riksdagen ner förslaget till ny strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), då det inte ansågs tillräckligt för att få till den förändring som behövs. Nu måste en ny strategi fram, men redan innan den är på plats finns mycket att göra på lokal nivå. 

Från människor som på olika sätt möter och arbetar med narkotikafrågor runt om i landet är budskapet tydligt. Ska vi minska narkotikaproblemen – som inte bara handlar om beroende och dödlighet, utan även om att inte klara skolan, minskad kognitiv utveckling, rattonykterhet och påverkan på barn och anhöriga – så behöver vi på allvar täta glappen i systemet. De vi talar med ropar inte efter en avkriminalisering eller legalisering av narkotika. De vet att det som krävs för att få till en förändring är ett förebyggande arbete värt namnet och en välfungerande samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och öppenvård, som i ett tidigt skede kan fånga upp unga som behöver stöd. Inte minst behövs en kommunal samordnare som fungerar som spindel i nätet för samverkan mellan olika aktörer, kan få igång ett bra förebyggande arbete och följa upp utvecklingen kring användning och konsekvenser. Men trots att dessa frågor har stor inverkan på individen, anhöriga och samhället i stort, har de kommunala ANDTS-samordnarnas totala arbetstid sjunkit med i snitt över 40 procent de senaste tio åren.

Det finns flera exempel på hur väl det kan fungera när man arbetar aktivt med förebyggande insatser, när det finns en samverkan som ser till att människor inte faller emellan eller bollas mellan olika instanser – och en vårdkedja som inte slutar vid behandling. Här kan och bör organisationer och föreningar från civilsamhället få spela en stark och viktig roll, både förebyggande genom bra fritidsaktiviteter och som stöd tillbaka till ett fungerande liv och meningsfullt sammanhang efter ett beroende.  

Det är tydligt vad som behöver göras, men det kräver en prioritering i både resurser och samverkan. Det är å andra sidan en lokal investering som ger mångfalt tillbaka. En investering där rätten till trygghet och hälsa står i fokus.
Stefan Sylvendahl, drogutbildare Fryshuset 
Sara Heine, kommunikatör Narkotikapolitiskt Center

Media: De opinionsbildar i motvind mot knarket

Dagens Opinion intervjuar Peter Moilanen från NPC, Narkotikapolitiskt Center, och andra organisationer som – med begränsade resurser – försöker mota ”narkotikaoffensiven”. En offensiv som tidningen beskriver som en global industri i ena hörnet och kriminella gäng i det andra.

Peter beskriver i artikeln bland annat hur NPC arbetar för att få fram analyser och perspektiv som inte alltid syns i media.

– Det kan till exempel handla om Portugal som avkriminaliserade narkotika (för 20 år sedan) och så gick dödstalen ner, vilket ryms i debatten, säger han. Nu har dödligheten gått upp igen till samma nivå som före avkriminaliseringen. De satsade mycket på vård och behandling, men så kom finanskrisen, så det kanske snarare är vård och behandling som är avgörande för dödstalen?

– En del säger vi borde avkriminalisera droger så att folk vågar söka vård. Vi har ökat vården med 40 procent och nio av tio som dör har varit i kontakt med vården. Så då handlar det troligen om hur och vilken vård man får.

Läs hela artikeln här

NPC reder ut: Barnkonventionen och Narkotika

Detta är en inläsning av NPC reder ut: Barnkonventionen och Narkotika. Du hittar texten på https://narkotikapolitisktcenter.se/wp-content/uploads/2020/11/NPC-reder-ut_Barnkonventionen-och-narkotika-1-1.pdf