Debatt: Inhumant att kalla ”missbruk” för bristande vandel

Idag skriver vi, tillsammans med en rad ideella organisationer och forskare, i Altinget med krav på att missbruk ska exkluderas från den kommande utredningen om bristande vandel.

Den 14 oktober offentliggjorde Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna det så kallade Tidöavtalet, vilket ska ligga till grund för partiernas samarbete under mandatperioden. Där finns en rad förslag som på olika sätt berör alkohol- och narkotikafrågor. Det är förslag som utlovar en mer sammanhållen och jämlik vård, bättre stöd för anhöriga och närstående samt prioriterade insatser för människor med psykisk ohälsa.

Men samtidigt som partierna vill se en stärkt beroendevård lägger de under rubriken Migration och integration fram ett förslag om att utreda möjligheten att utvisa ”utlänningar av bristande vandel”. Att trots den kunskap vi har i dag om alkohol- och andra drogproblem införa möjligheten till utvisning på dessa grunder anser vi vore ovärdigt och oförenligt med en modern rättsstat och vi önskar därför att detta exkluderas från den kommande utredningen.

Läs artikeln här

Artikel: Politiskt stöd behövs

Tidningen Accent intervjuar Sara Heine, som skrivit rapporten Att förebygga narkotikaproblem: Tidig upptäckt – tidiga insatser, som gavs ut i våras av Narkotika­politiskt center, NPC. Inför arbetet med rapporten intervjuade hon ett 30-tal nyckelpersoner.

– Det som slog mig var att de har en så gemensam bild av vilka utmaningarna är och vad som bör göras, trots att de har olika befattningar, är från olika delar av landet och har kommit olika långt i det förebyggande arbetet på hemmaplan, säger hon.

Det rapporten visar – och som också tas upp i Accents artikel – är behovet av en bra struktur för samverkan mellan olika aktörer i samhället, som skola, socialtjänst, fritid och polis. Men även behovet av att arbeta långsiktigt och tvärsektoriellt och att ha den politiska ledningen med sig.

Läs Accents artikel här

Läs rapporten Att förebygga narkotikaproblem: Tidig upptäckt – tidiga insatser

Höstens och vinterns webbinarier

Välkomna att delta på NPC Kunskap! Här har vi samlat alla kommande webbinarier till och med januari 2023. Anmäl dig via länken i respektive rubrik:

 

Webbinarium 3 november kl 14.30-15.30:
Vad säger forskningen om cannabis och cancer?

I linje med det ökade intresset för cannabisrelaterade effekter, har kopplingen mellan cannabis och cancer blivit alltmer uppmärksammad, med flera publicerade forskningsöversikter under senare år. Men vad säger denna forskning? Mats Ramstedt, forskare på CAN, presenterar rapporten Cannabis och risken för cancer – vad säger aktuell forskning?

Rapporten publicerades våren 2022 och har skrivits på uppdrag av NPC, med finansiering från Stiftelsen Ansvar För Framtiden.

 

Webbinarium 10 november kl 14.30-15.15:
NPC kunskap får besök av narkotikautredningen

NPC Kunskap får besök av Thomas Linden , utredare Narkotikautredningen och Lina Pastorek, huvudsekreterare, som tillsammans presenterar utredningens ramar och deras första delbetänkande – som behandlar frågan om hur Naloxon kan bli mer tillgängligt i samhället. Lina och Thomas tar även emot reflektioner och tankar inför utredningens fortsatta arbete om hur den svenska narkotikapolitiken kan anpassas till både nutidens och framtidens utmaningar.

 

Seminarium 12 november kl 10.00-15.30:
En dag om straff

I tider där många ropar efter hårdare tag skapar vi med denna dag en plats för samtal om de mjuka tagen och utforskar vilka alternativ som finns till fängelse och straff. Vad innebär fängelsefeminism och vad är abolitionismen egentligen? Är det möjligt och ens önskvärt med ett samhälle utan fängelser och vad säger forskningen om hårdare tag? Vad finns det för alternativa påföljder inom narkotikapolitik som som vi inte hör om i debatten? Välkommen att ta del av progressiva idéer för ett mer humant straffväsende.

Dagen hålls på Solidaritetshuset i Stockholm, men kommer även att sändas digitalt. Anmälan till digitalt deltagande sker också via länken i rubriken.

 

Webbinarium 24 november kl 14.30-15.30:
Ett samtal om narkotikans barnsoldater

Evin Cetin – författare, jurist och tidigare politiker – kom i år ut med sin bok Mitt ibland oss, skriven tillsammans med journalisten Jens Liljestrand. Det är en intervjubok om gängkrigen, om gängkriminalitet, vad som krävs för att få stopp på det, och om barn som växer upp med narkotika. Evin berättar om boken, perspektiven hon fått med sig genom yrket och alla möten.

 

Webbinarium 19 januari kl 14.30-15.30:
Samhällskostnader för narkotikabruk

Vi har länge känt till vad alkohol och tobak kostar samhället, men hur ser kostnaderna ut för narkotika? Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en så kallad sjukdomskostnadskalkyl, som visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikaanvändning i Sverige kan uppskattas till 38,5 miljarder kronor (2020).

Thomas Hofmarcher, forskningschef från IHE berättar om rapporten tillsammans med Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.