Webbinarium: 10 000 nya förebyggare – vinst eller kostnad?

Webbinarium den 9 mars kl 14.30-15.30

Akademikerförbundet har lyft kravet på 10 000 nya förebyggare och 10 miljarder kronor till förebyggande arbete – men är det en samhällsekonomisk kostnad eller en bra investering?
Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet beskriver varför de vill öka de förebyggande insatserna och Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala Universitet, berättar om olika verktyg som bekräftar samhällsvinsterna av en bättre folkhälsa.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202034

Debatt: Normalisera inte cannabis

I en replik i tidningen Altinget skriver vi att det finns stora behov av att utveckla och förändra den svenska narkotikapolitiken, men att legalisering av cannabis inte är lösningen.

en debattartikel den 11 januari menar Ted Goldberg att Sverige bör legalisera produktion och försäljning av narkotika. Vi har hört argumenten förut – Goldberg har argumenterat för den här inriktningen i decennier. Det finns områden där svensk narkotikapolitik måste utvecklas och bli bättre, men allt tyder på att en legalisering skulle göra problemen större, inte mindre.

Istället lyfter vi förslag som smartare påföljder vid ringa narkotikabrott och en ökad satsning på förebyggande arbete och tidig upptäckt – vilket vi ser bidrar till en bättre narkotikapolitik.

Nytt avsnitt av NPC Podd

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, diskuterar aktuell narkotikapolitik med Pierre Andersson. I det här avsnittet tar vi bland annat upp socialminister Jakob Forssmeds framträdande i Agenda, Magnus Lintons artikelserie på Aftonblandets kultursidor och Tysklands lobbyinsatser gentemot EU-kommissionen för att få grönt ljus att bryta mot EU-rättsliga dokument och legalisera cannabis.

Lyssna här

Narkotikapolitiska nyheter – 7 februari 2023

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, diskuterar aktuell narkotikapolitik med Pierre Andersson. I det här avsnittet tar vi bland annat upp socialminister Jakob Forssmeds framträdande i Agenda, Magnus Lintons artikelserie på Aftonblandets kultursidor och Tysklands lobbyinsatser gentemot EU-kommissionen för att få grönt ljus att bryta mot EU-rättsliga dokument och legalisera cannabis.

Länkar till Magnus Lintons artiklar: Del 1, del 2 och del 3.

Det hände 2022

Det har varit ett spännande år att djupdyka, debattera och folkbilda kring narkotikafrågan. Från NPC har vi bland annat publicerat en rapport kring behovet av tidig upptäckt och lokal samverkan för att täta glappen och nå bättre resultat. Vi har även lanserat 8 punkter med åtgärder som vi ser behöver stärkas eller förändras inom svensk narkotikapolitik. Under året har vi också haft många spännande samtal kopplade till våra webbinarier, våra folkhögskolekurser och andra utbildningstillfällen under året. Samtal som ger oss fördjupad kunskap – och får fler att våga och vilja vara med och diskutera narkotikafrågor.

Läs mer om vad som hänt under 2022 i vår Verksamhetsberättelse