Det hände 2022

Det har varit ett spännande år att djupdyka, debattera och folkbilda kring narkotikafrågan. Från NPC har vi bland annat publicerat en rapport kring behovet av tidig upptäckt och lokal samverkan för att täta glappen och nå bättre resultat. Vi har även lanserat 8 punkter med åtgärder som vi ser behöver stärkas eller förändras inom svensk narkotikapolitik. Under året har vi också haft många spännande samtal kopplade till våra webbinarier, våra folkhögskolekurser och andra utbildningstillfällen under året. Samtal som ger oss fördjupad kunskap – och får fler att våga och vilja vara med och diskutera narkotikafrågor.

Läs mer om vad som hänt under 2022 i vår Verksamhetsberättelse

Posted in Aktuellt.