Debatt: Vi måste utveckla arbetet mot drogerna

I ett flertal mediala inlägg, bland annat i Kristofer Anderssons inlägg i Aftonbladet Kultur den 15 juni, har röster höjts med oro för att fler ska falla offer för droger – och att nuvarande narkotikapolitik inte tycks lyckas med sitt uppsåt.

I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, att han har förståelse för den känslan, inte minst utifrån det vi alla läser i medier, men också för att vi har olika grupper av människor omkring oss och därmed ser detta från olika perspektiv.

Läs hela debattartikeln här

Debatt: Tidiga insatser är vägen till färre dödsfall

Christina Örnebjär och Niklas Eklund skrev en replik på vår debattartikel i SvD. Bland annat kritiseras vi för att stå för en hård narkotikapolitisk linje men för oss är en human, restriktiv politik en kombination av förebyggande verksamhet, tidig upptäckt och bra vård och behandling.

Läs hela vår slutreplik här

Debatt: Fel att avkriminalisera eget bruk av narkotika

SKL har beslutat att anta ”Handlingsplan mot missbruk och beroende”. Det är en plan som tar upp flera viktiga och intressanta åtgärder. Det som stack ut i efterhand var förslaget att utvärdera narkotikalagstiftningen gällande konsumtionsförbudet och undersöka om det finns skäl att ändra den.

SKL pekar på några områden som utvärderingen bör se närmare på, exempelvis om kriminaliseringen av bruket skulle kunna inverka negativt på att söka vård för sitt missbruk, att det skulle ta för mycket av polisens resurser i anspråk samt risk för stigmatisering för en person med missbruk. Vi delar synen på att en lag bör utvärderas för att se om den uppfyller sitt syfte och, om behov finns, göra nödvändiga justeringar i lagen eller dess tillämpning.

Idag har vi därför en debattartikel i Dagens Samhälle, för att lyfta vad vi tycker bör beaktas i en sådan utredning. Läs hela artikeln här

Radio: Hur dödlig är svensk narkotikapolitik?

Under Almedalsveckan deltog Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center, i P1 ”Studio Ett” för en diskussion med Marcus Heilig, professor på institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköping universitet om den svenska narkotikapolitiken och den narkotikarelaterade dödligheten.

Lyssna på programmet här

Rapport: Sveriges höga narkotikadödlighet.

Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras? Ska vi få ner den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige måste vi först veta varför vi befinner oss där vi är. Denna rapport från Narkotikapolitiskt Center sammanfattar det aktuella läget och diskuterar möjliga vägar framåt, men visar även på svårigheterna i att hitta orsaker och mäta dödlighet så att den kan jämföras över tid och mellan länder.

Rapportförfattaren Pelle Olsson konstaterar att svaret på varför dödligheten ökat knappast finns i konsumtionsförbudet. Det har gällt i 30 år, medan en stor ökning av antalet dödsfall började år 2006. Ökningen tycks istället ha att göra med förskrivningen av metadon och buprenorfin samt smärtstillande läkemedel. För att få ner dödstalen krävs därför en rad olika åtgärder som en strikt reglering av illegal narkotika och narkotiska läkemedel, förebyggande insatser och ett utbud av hjälpinsatser för människor med missbruksproblem.

Rapporten ska ses som ett bidrag i debatten och gör inte anspråk på att ha alla svar. Tvärtom välkomnar vi en fortsatt bred diskussion om möjliga åtgärder.

Rapportförfattare är journalisten och författaren Pelle Olsson på uppdrag av Narkotikapolitiskt Center. Pelle har länge bevakat narkotikapolitiska frågor, både som redaktör för tidningen Narkotikafrågan och i ett flertal böcker.

Ladda ner rapporten här

Debatt: Är det verkligen restriktiva drogpolitiken som dödar?

Konsumtionsförbudet mot narkotika har gällt i 30 år medan den stora ökningen av antalet dödsfall kom från 2006 och framåt. Det måste finnas andra förklaringar än den rådande politiken till Sveriges höga narkotikadödlighet, skriver Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center, och Pelle Olsson, vetenskapsjournalist och författare till en ny rapport i en debattartikel i SvD.

Läs hela artikeln här