Debatt: Är det verkligen restriktiva drogpolitiken som dödar?

Konsumtionsförbudet mot narkotika har gällt i 30 år medan den stora ökningen av antalet dödsfall kom från 2006 och framåt. Det måste finnas andra förklaringar än den rådande politiken till Sveriges höga narkotikadödlighet, skriver Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center, och Pelle Olsson, vetenskapsjournalist och författare till en ny rapport i en debattartikel i SvD.

Läs hela artikeln här

Posted in Aktuellt and tagged , , .