Debatt: Ministrarnas förslag är långt ifrån tillräckligt

Socialminister Lena Hallengren och inrikesminister Mikael Damberg gjorde för ett några veckor sedan ett nödvändigt utspel i narkotikafrågan. Nödvändigt, för att narkotikan alltför länge fått vara en fråga som inte diskuteras, trots att behovet är stort av att prata om konsekvenserna för den enskilde individen, för närstående och för samhället i stort. Det är därför välkommet att regeringen nu vill sätta fokus på narkotikaproblematiken, kartlägga situationen för att hitta rätt åtgärder och tydliggöra att det inte blir någon legalisering. Att regeringen tar initiativ är bra, men de föreslagna åtgärderna räcker inte.

Vi ser flera områden där narkotikapolitiken behöver utvecklas, fem viktiga är; en likvärdig och god tillgång till behandling, alternativa påföljder, att se över formerna för läkemedelsassisterad behandling, upprätta ett nationellt kunskapscenter för narkotika och att uppdatera det förebyggande arbetet.

Läs hela artikeln i Svd här

Press: Cannabis ingen harmlös drog

Nättidningen Drugnews skriver om en ny svensk kunskapsöversikt om cannabis – världens mest använda illegala drog – som släppts av forskningsrådet Forte. Författarna konstaterar att cannabisbruk är kopplat till flera hälsorisker och sociala problem.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, kommenterar:
– Kunskapsöversikten är ett viktigt dokument att använda i legaliseringsdebatten. Den visar att cannabis inte är någon hälsokost, utan skadligt och ett hot mot folkhälsan.

Läs hela artikeln i Drugnews här

 

Foto: Sven Liljesson/Drugnews

Press: ”För lite resurser till läkemedelsberoende”

Tillgången på starka opioider har ökat i Sverige. Något som tidningen Accent har uppmärksammat i artikelserien Beroende på recept. Framförallt receptbelagda läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, är inte särskilt förvånad. Det beror delvis på att Narkotikapolitiskt center varit delaktiga i att ta fram den färska rapport som beskriver hur överförskrivning av läkemedel bidragit till den oroande utvecklingen.

Läs hela artikeln i Accent här