Debatt: Ministrarnas förslag är långt ifrån tillräckligt

Socialminister Lena Hallengren och inrikesminister Mikael Damberg gjorde för ett några veckor sedan ett nödvändigt utspel i narkotikafrågan. Nödvändigt, för att narkotikan alltför länge fått vara en fråga som inte diskuteras, trots att behovet är stort av att prata om konsekvenserna för den enskilde individen, för närstående och för samhället i stort. Det är därför välkommet att regeringen nu vill sätta fokus på narkotikaproblematiken, kartlägga situationen för att hitta rätt åtgärder och tydliggöra att det inte blir någon legalisering. Att regeringen tar initiativ är bra, men de föreslagna åtgärderna räcker inte.

Vi ser flera områden där narkotikapolitiken behöver utvecklas, fem viktiga är; en likvärdig och god tillgång till behandling, alternativa påföljder, att se över formerna för läkemedelsassisterad behandling, upprätta ett nationellt kunskapscenter för narkotika och att uppdatera det förebyggande arbetet.

Läs hela artikeln i Svd här

Posted in Aktuellt.