NPC Podd special: Ny rapport om cannabislegalisering i Kanada

I dagens poddavsnitt pratar Peter Moilanen och Pierre Andersson med Staffan Hübinette, författare till en nysläppt rapport med namnet ”Från löften till verklighet – effekterna av Kanadas cannabislegalisering”.

Vad var det Kanada gjorde 2018 och vad har hänt sedan dess? Vilka effekter kan man se av legaliseringen, och är verkligen Kanada ett exempel på en ”mer ansvarsfull” legalisering av cannabis? Det är några av frågorna du får svar på i det här avsnittet.

NPC Podd: Har harm reduction-politiken nått en återvändsgränd?

British Colombia – det område som kanske drivit narkotikapolitiken som allra längst mot ensidig skademinimering – återkriminaliserar nu narkotika. Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center diskuterar med policyrådgivaren Pierre Andersson om det kanske är så att den här typen av politik nu nått en återvändsgränd?

I avsnittet diskuterar vi också den föreslagna omklassificeringen av cannabis i USA, ett par vetenskapliga genomgångar av cannabis som läkemedel och så recenserar vi justitieminister Gunnar Strömmers insatser i narkotikadebatten.

NPC Podd: Narkotikapolitikens kryphål och en rapport från den globala scenen

I månadens avsnitt diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson hur kommersiella aktörer utnyttjar olika kryphål i lagstiftningen för att tjäna pengar. Flera exempel som tidigare lyfts i podden har nu också nått större medier som Expressen och Svenska Dagbladet.

Peter ger oss en gedigen rapport från en vecka i Wien på möte med Commission of Narcotic Drugs – vad sades egentligen, och spelar det någon roll? En spännande slutsats är att de internationella legaliseringsorganisationerna verkar tappa kraft och inflytande.

Läget i Tyskland analyseras, och så pratar vi om hur Oregon nu återgår från en avkriminalisering till en kriminalisering med smarta påföljder.

NPC Podd: Avlegalisering i Thailand och stopp för cannabisklubbar i Spanien

I månadens avsnitt av podden diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson narkotikapolitiska nyheter som vanligt. Och precis som vanligt är det en ganska blandad påse, med allt från borgmästare som vill legalisera kokain till Thailand som nu rullar tillbaka sin cannabislegalisering. Allt går verkligen inte åt samma håll som en del debattörer vill hävda.

Vi tar också upp Folkhälsomyndighetens senaste rapport om narkotikaläget i Sverige och har MASSOR av statistik från Kanadas första fem år av cannabislegalisering.

Narkotikapolitiska nyheter – 11 december 2023

Hur många människor i Sverige har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika? Vi har tidigare i podden klagat över bristen på mätningar – nu har två olika tagits fram på kort tid. Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad de kommer fram till.

Vi tar också upp en ny rapport från ESO som sågar kriminaliseringen av narkotika som genomfördes 1988. Men har de ens svarat på den mest relevanta frågan i sammanhanget?

Bland de övriga nyheterna som diskuteras i avsnittet finns stängningen av Pusher Street, receptfri försäljning av Naloxon och den nyligen tillsatta utredningen om bristande vandel som grund för utvisning.

Narkotikapolitiska nyheter 31 oktober 2023 – vi diskuterar narkotikautredningen

Förra veckan lämnade utredaren Thomas Lindén över resultatet av 18 månaders arbete till socialminister Jacob Forssmed. Narkotikautredningen är här! Peter Moilanen och Pierre Andersson diskuterar vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Dessutom behandlas en pinfärsk CAN-undersökning som visar att en förhållandevis liten del av cannabisanvändarna står för över 70 procent av konsumtionstillfällena. Och sist men inte minst – fem år har gått sedan Kanada legaliserade cannabis. Hur har det gått egentligen?

Narkotikapolitiska nyheter – 30 september 2023

Nytt månadsskifte – nytt avsnitt av NPC Podd. Gängvåldet har den senaste tiden eskalerat till nivåer vi aldrig tidigare har upplevt i Sverige. Vilken roll spelar narkotikan och narkotikapolitiken, och hur bra är egentligen regeringens och oppositionens förslag för att komma till rätta med problemen? Bland annat detta diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson i dagens avsnitt.

Vi tar också upp regeringens budget, och trender kring narkotikarelaterad dödlighet i Sverige och övriga Europa. Är det början till en ännu större opioidkris vi ser?

Narkotikapolitiska nyheter – 28 augusti 2023

I dagens avsnitt börjar vi i Tyskland (igen!) och avslutar i Helsingborg och Trollhättan.

Det första handlar förstås om den tyska regeringens legaliseringsplaner som nu börjar bli allt mer detaljerade – men också om att entusiasmen för hela projektet verkar vara rätt låg. I Helsingborg har Tullen tagit stora mängder kokain – håller Sverige på att bli ett transitland? Trollhättan är en av de kommuner som har ett framgångsrikt sätt att hantera tidig upptäckt, och nu kommer också en forskningsrapport som bekräftar att de verkar göra mycket rätt.

Någonstans i mitten hinner vi också avhandla Portugal, där allt större kritik mot avkriminaliseringsreformen som infördes för 22 år sedan börjar höras.

Narkotikapolitiska nyheter – 6 juli 2023

Bakslag efter bakslag för de intressen som av olika skäl vill legalisera cannabis – handlar det om tillfälligheter eller en trend? I dagens avsnitt diskuterar Peter Moilanen och Pierre Andersson bland annat detta, med anledning av att ett förslag om cannabislegalisering i Colombia nyligen föll. Peter Moilanen rapporterar från Almedalsveckan, och så diskuteras en ny forskningsartikel om avkriminaliseringen i Oregon.

Narkotikapolitiska nyheter – 25 maj 2023

Använder unga vuxna i Sverige mer cannabis än vi tidigare trott? Ja, kanske, en ny studie från Karolinska Institutet tyder på det – men som vanligt finns en massa nyanser som inte kommer fram i Twitterdebatten. Peter Moilanen, chef på NPC diskuterar med Pierre Andersson, policyrådgivare. Vi avhandlar också riksdagens beslut om hårdare straff för vissa narkotikabrott, en ny utredning av narkotikapolitiken i Norge och det faktum att allt fler röster höjs mot cannabislegalisering – både i Sverige och i USA.