Höstens och vinterns webbinarier

Välkomna att delta på NPC Kunskap! Här har vi samlat alla kommande webbinarier till och med januari 2023. Anmäl dig via länken i respektive rubrik:

 

Webbinarium 3 november kl 14.30-15.30:
Vad säger forskningen om cannabis och cancer?

I linje med det ökade intresset för cannabisrelaterade effekter, har kopplingen mellan cannabis och cancer blivit alltmer uppmärksammad, med flera publicerade forskningsöversikter under senare år. Men vad säger denna forskning? Mats Ramstedt, forskare på CAN, presenterar rapporten Cannabis och risken för cancer – vad säger aktuell forskning?

Rapporten publicerades våren 2022 och har skrivits på uppdrag av NPC, med finansiering från Stiftelsen Ansvar För Framtiden.

 

Webbinarium 10 november kl 14.30-15.15:
NPC kunskap får besök av narkotikautredningen

NPC Kunskap får besök av Thomas Linden , utredare Narkotikautredningen och Lina Pastorek, huvudsekreterare, som tillsammans presenterar utredningens ramar och deras första delbetänkande – som behandlar frågan om hur Naloxon kan bli mer tillgängligt i samhället. Lina och Thomas tar även emot reflektioner och tankar inför utredningens fortsatta arbete om hur den svenska narkotikapolitiken kan anpassas till både nutidens och framtidens utmaningar.

 

Seminarium 12 november kl 10.00-15.30:
En dag om straff

I tider där många ropar efter hårdare tag skapar vi med denna dag en plats för samtal om de mjuka tagen och utforskar vilka alternativ som finns till fängelse och straff. Vad innebär fängelsefeminism och vad är abolitionismen egentligen? Är det möjligt och ens önskvärt med ett samhälle utan fängelser och vad säger forskningen om hårdare tag? Vad finns det för alternativa påföljder inom narkotikapolitik som som vi inte hör om i debatten? Välkommen att ta del av progressiva idéer för ett mer humant straffväsende.

Dagen hålls på Solidaritetshuset i Stockholm, men kommer även att sändas digitalt. Anmälan till digitalt deltagande sker också via länken i rubriken.

 

Webbinarium 24 november kl 14.30-15.30:
Ett samtal om narkotikans barnsoldater

Evin Cetin – författare, jurist och tidigare politiker – kom i år ut med sin bok Mitt ibland oss, skriven tillsammans med journalisten Jens Liljestrand. Det är en intervjubok om gängkrigen, om gängkriminalitet, vad som krävs för att få stopp på det, och om barn som växer upp med narkotika. Evin berättar om boken, perspektiven hon fått med sig genom yrket och alla möten.

 

Webbinarium 19 januari kl 14.30-15.30:
Samhällskostnader för narkotikabruk

Vi har länge känt till vad alkohol och tobak kostar samhället, men hur ser kostnaderna ut för narkotika? Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en så kallad sjukdomskostnadskalkyl, som visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikaanvändning i Sverige kan uppskattas till 38,5 miljarder kronor (2020).

Thomas Hofmarcher, forskningschef från IHE berättar om rapporten tillsammans med Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.

Posted in Aktuellt.