Artikel: Politiskt stöd behövs

Tidningen Accent intervjuar Sara Heine, som skrivit rapporten Att förebygga narkotikaproblem: Tidig upptäckt – tidiga insatser, som gavs ut i våras av Narkotika­politiskt center, NPC. Inför arbetet med rapporten intervjuade hon ett 30-tal nyckelpersoner.

– Det som slog mig var att de har en så gemensam bild av vilka utmaningarna är och vad som bör göras, trots att de har olika befattningar, är från olika delar av landet och har kommit olika långt i det förebyggande arbetet på hemmaplan, säger hon.

Det rapporten visar – och som också tas upp i Accents artikel – är behovet av en bra struktur för samverkan mellan olika aktörer i samhället, som skola, socialtjänst, fritid och polis. Men även behovet av att arbeta långsiktigt och tvärsektoriellt och att ha den politiska ledningen med sig.

Läs Accents artikel här

Läs rapporten Att förebygga narkotikaproblem: Tidig upptäckt – tidiga insatser

Posted in Aktuellt.