Namninsamling: Sluta att sponsra cannabisindustrin med våra pensionspengar!

Statliga AP7-fonden, som hanterar tillgångar från nästan halva befolkningen, har investerat i två av världens största cannabisbolag. Detta trots att AP-fondernas eget etikråd rekommenderar fonderna att exkludera dessa bolagen, eftersom de kränker FN:s konventioner om narkotika.

AP7-fonden svartlistar de bolag de inte ska investera i och det borde vara självklart att bolag som handlar med narkotika hamnar på den listan. Inte minst för att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika och FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i detsamma.

Tycker du också att statliga AP7-fonden ska följa rekommendationerna från sitt eget Etikråd och svartlista de bolag som säljer cannabis för privat bruk? Skriv under vår namninsamling här – och dela gärna inlägget!

Posted in Aktuellt.