Debatt: Investera inte våra pensioner i cannabis

Statliga AP7-fonden har valt att investera i två av världens största cannabisbolag, kanadensiska Aurora Cannabis Information och Canopy Growth Corp. Detta trots att AP-fondernas eget etikråd rekommenderar fonderna att exkludera bolagen.

AP7-fonden är det statliga alternativet till premiepensionssystemet och hanterar de tillgångar som kommer från sparare som avstått från att själva välja fonder. Att AP7-fonden inte följer Etikrådets rekommendationer och inte heller landar i samma beslut som övriga AP-fonder är mer än anmärkningsvärt. Inte minst då investeringarna skett i fonder där omkring halva den svenska befolkningen har innehav.

Etikrådet utgår i sina rekommendationer från de konventioner som Sverige har ratificerat och om fondernas innehav på något sätt kränker dessa. I detta fall är en sådan kränkning uppenbar. Sverige har ratificerat FN:s konventioner om narkotika, vilka begränsar användningen av narkotika till medicinska och vetenskapliga ändamål. Då de kanadensiska bolagen säljer cannabis för privat bruk följer de inte FN:s konventioner.

Enligt AP7-fonden sker en revision av svartlistade bolag under våren och vi utgår från att bolag som investerar i narkotika hamnar på den listan. Både utifrån det egna etikrådets rekommendationer och det faktum att Sverige står bakom FN:s konventioner om narkotika.

Men även utifrån att vi, tillsammans med övriga länder i världen, ska arbeta för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i detsamma.

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center
Jasmin Dervisevic, sekreterare Bosniakiska islamiska samfundet 
Selma Hrustanovic och Nedzad Mulazimovic, Bosnien-Hercegovinas riksförbund 
Almedina Sacic, ordförande Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet
Ali Jerremalm, ordförande Drogfri uppväxt
Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO
Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis
Maria Bergström, ordförande Motorförarnas helnykterhetsförbund
Karin Wester, ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Mats Johansson, ordförande Svenska frisksportförbundet
Zahra Ousi, ordförande Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Susanne Hedman Jensen, ordförande Sveriges blåbandsförbund
Fredrik Berggren, ordförande Sveriges blåbandsungdom
Mats Valli, mästare Tempel riddare orden i Sverige
Isabelle Benfalk, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund

Posted in Aktuellt.