NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen

I vårt PM NPC reder ut: Opinionsundersökningar om allmänhetens uppfattning om narkotikalagstiftningen beskriver vi tendenser inom den allmänna opinionen kring narkotikalagstiftningen, framförallt aspekter av legalisering och avkriminalisering och då speciellt avseende cannabis.

Hur allmänheten uppfattar olika samhällsfrågor är relevant på flera sätt. Dels kan ”den allmänna opinionen” antas påverka politiska beslut, dels kan uppfattningen om narkotikalagstiftningen antas ha konsekvenser för individernas beteende och dels kan det ha betydelse för preventiva insatser.

Sammantaget visar de undersökningar vi tittat närmare på att det inte finns något opinionsmässigt stöd för att avskaffa förbudet mot att använda narkotika eller legalisera cannabis. Men tendensen är att den restriktiva hållningen minskar. Större andel, främst av unga, är positiva till liberaliseringar av narkotikalagstiftningen. Opinionen inom EU är generellt mindre restriktiv än i Sverige.

Läs vårt PM här

Posted in Aktuellt.