Året som gått

Vi summerar ett år där narkotikapolitiken kopplats till gängbrottslighet och repressiva åtgärder – men där behovet av förebyggande insatser också lyfts från allt fler håll. 

Inom NPC har vi varit aktiva med ett femtiotal debattartiklar och ett flertal poddavsnitt och webbinarier. Vi har även lanserat en rapport kring cannabisindustrins metoder och strategier  och gett ut en rad nya PM där vi fördjupat oss i olika narkotikafrågor. Vi har genomfört fyra utbildningar tillsammans med Tollare Folkhögskola och har bjudits in till ett sjuttiotal externa arrangemang för samtal och föreläsningar. Helt enkelt ett år med möjlighet till möten, lärande och diskussion kring viktiga frågor!

Läs vår Verksamhetsberättelse för 2023

Posted in Aktuellt.