NPC reder ut: Narkotika och miljö

Narkotika påverkar miljön på flera sätt – både genom odling och produktion, men även vid transporter och rester i avloppsvattnet. Totalt sett är den odling som är kopplad till narkotika fortfarande relativt liten, men koldioxidavtrycket för produktionen av exempelvis kokain är ändå avsevärt större per kilo i jämförelse med andra energikrävande grödor, som kaffe, kakao, tomater eller avokado.

Då odlingen av kokablad och cannabis ofta sker i områden där miljön och ekosystemen är extra känsliga – kan tillverkningen få stora konsekvenser. 

Läs NPC reder ut: Narkotika och miljö här

Posted in Aktuellt.