Remissvar Narkotikautredningen

Narkotikautredningen har lämnat en gedigen utredning med förslag för att stärka det förebyggande arbetet, insatser mot dödlighet samt utbyggnad av Naloxon, sprutbyten och LARO. Förslag på faktiska åtgärder som vi gärna ser genomförs. Men sett till helheten upplever vi att utredningen är alltför passiv och dess stora fokus på skadereducering riskerar att skapa en slagsida i narkotikapolitiken.

Utredningen skulle ge förslag anpassade till nuvarande och framtida utmaningar – och där saknar vi insatser inom flera områden: Den ekonomiska kompensation som föreslås för det förebyggande programmet är inte ens i paritet med den minskning i anslag för ANDTS som skett de senaste tio åren. Lagförslag om förebyggande arbete har övervägts men föreslås ej, inte heller någon generisk narkotikaklassning av nya psykoaktiva substanser. Åtgärder för att minska tillgängligheten saknas, liksom insatser som kan minska dödlighet inom suicid. Vi saknar också förslag kring återhämtning/recovery efter ett beroende, där civilsamhället är och kan vara en viktig aktör.

Så även om vi hoppas att det som föreslås också genomförs – ser vi inte att föreslagna insatser gör oss tillräckligt rustade för framtidens utmaningar. Vi kan helt enkelt bättre!

Läs vårt remissvar här

Posted in Aktuellt.