Missa inte våra rapporter!

Vi djupdyker i aktuella narkotikafrågor i våra kortare PM, NPC reder ut, och våra längre rapporter. Missa inte att läsa mer om tidig upptäckt och tidiga insatser, de erfarenheter som kan dras av utvecklingen i Kanada och de delstater i USA som legaliserat cannabis och den rad av åtgärder som Portugal införde utöver en avkriminalisering.

Du hittar alla våra rapporter och PM här

Posted in Aktuellt and tagged , , , , , , .