Kommentar: Föreskrivningen av cannabispreparat ökar

Tidningen Accent lyfter hur cannabispreparat skrivs ut i allt högre omfattning. Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center poängterar dock i artikeln att växtdelar av cannabis inte är ett godkänt läkemedel. Debatten handlar enligt honom om politik snarare än medicinsk kunskap.

– Idag finns en enorm legal cannabisindustri och det går inte att bortse från att det finns kommersiella intressen för en liberalare politik kring cannabis. För oss som representerar ett restriktivt förhållningssätt gäller det att vi ställer oss upp och gör politik av det här, säger han.

Flera länder och amerikanska delstater har gått i en cannabisliberal riktning under de senaste åren. Men Peter Moilanen tror inte att Sverige nödvändigtvis måste gå samma väg.

– Det är viktigt att vi följer med i vad som händer i andra länder, men också att vi sätter det i ett sammanhang och förklarar varför en restriktiv narkotikapolitik är så viktig. Skadorna som cannabis för med sig behöver ständigt påminnas om, och det finns ingen majoritet i Sverige som vill ha mer narkotikaskador, säger Peter Moilanen.

Läs hela Accents artikel här

Posted in Aktuellt.