Debatt: Vi behöver vara många som tar ansvar för ett narkotikafritt samhälle

Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt. Den har möjliggjort att vi legat relativt lågt i nyttjandet av narkotika bland såväl unga som vuxna i ett internationellt perspektiv och att det under 2000-talet inte skett någon ökning. Den förda politiken har också haft ett högt folkligt stöd.

Jag kommer nyligen från en föreläsnings-och samtalsturné här i Norrland och inte minst Östersund, där jag har haft möjlighet att diskutera narkotikafrågan med oroade men nyfikna personer från profession, folkrörelse och allmänhet.

De jag mött är oroade över känslan att den förda narkotikapolitiken i dag utmanas trots att de vet att narkotika är farligt samtidigt som de är nyfikna på vilka fakta som gäller och vilka utmaningar vi står inför.

Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt. Den har möjliggjort att vi legat relativt lågt i nyttjandet av narkotika bland såväl unga som vuxna i ett internationellt perspektiv och att det under 2000-talet inte skett någon ökning. Den förda politiken har också haft ett högt folkligt stöd.

Samtidigt står vi inför ett antal utmaningar där den höga dödligheten av narkotika sticker ut. Det är en dödlighet som ökat under främst de tio senaste åren genom främst opioider och fentanyl, även om ökningen glädjande nog bröts vid senaste mätningen och minskade något.

Positivt är också att Socialstyrelsen nu rekommenderar och underlättar användandet av Naloxon, en nässpray vid överdoser som kommer att rädda liv. Det är nu viktigt att på allvar gå till botten med orsakerna till den höga dödligheten. Sverige och de som främst drabbas förtjänar bättre!

En fortsatt satsning på generellt förbyggande arbete med samhällsperspektiv behöver också göras med fortsatt tidig upptäckt som hörnsten. Samtidigt som det förebyggande arbetet ska vara generellt är det viktigt med mer resurser till vård och behandling med individperspektiv. Här finns mycket kvar att göra!

Den förda narkotikapolitiken har tjänat oss väl över åren men måste hela tiden ses över och justeras. Ett antal utmaningar finns framöver där orsakerna till den höga dödligheten är viktigast att gå till botten med. I detta arbete behöver vi vara många aktörer som tillsammans tar ansvar för ett narkotikafritt samhälle!

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center


Posted in Aktuellt.