Motioner om vårdkedjan och påföljder

Socialdemokraten Elin Lundgren från Gävle har lämnat in två motioner kring narkotikapolitik. Dels lyfter hon behovet av en väl fungerande vårdkedja med bättre behandling och samordning mellan berörda instanser. Dels skriver hon om möjligheterna till alternativa påföljder vid ringa narkotikabrott, framförallt bland unga och unga vuxna.

Läs Elin Lundgrens motioner kring narkotika här:

En översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk 

Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott

Posted in Aktuellt and tagged , , .