Öppet brev om Tysklands legalisering

Utifrån Tysklands planer på legalisering av cannabis har 22 organisationer från tio europeiska länder undertecknat ett öppet brev som sänts till  inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Organisationerna påpekar att den tyska regeringen strävar efter att öppna en laglig och kommersiell marknad för cannabis, och förvandla cannabis till en vara som säljs på den inre marknaden. Detta samtidigt som rapporter, nu senast från FN, från de länder och delstater som genomfört legalisering visar att utvecklingen där går åt fel håll – med högre konsumtion, fler skador, trafikolyckor och dödsfall.

Utifrån det uppmanar därför organisationerna bakom brevet att den Europeiska kommissionen ska stödja det multilaterala förhållningssättet till cannabis och motsätta sig de tyska planerna.

Läs hela brevet här

Posted in Aktuellt.