Narkotikapolitiskt Center är ett nybildat nätverk som genom analys, debatt och folkbildning ska bidra till ett narkotikafritt samhälle. Bakom oss står en rad organisationer och personer med stor kunskap och erfarenheter av prevention, av vård och av anhörigperspektiv. Vi ser alla behovet av en djupare analys av aktuella narkotikafrågor, en bättre underbyggd narkotikapolitisk debatt och en bred folkbildning för att fler ska våga, vilja och kunna delta i samtalet. Det är vår uppgift.

Just nu bygger vi upp vår hemsida som vi kommer att öppna inom kort. Tills dess går det bra att kontakta oss på info@narkotikapolitisktcenter.se