Vårens webbinarier

Välkomna att delta på våra kostnadsfria webbinarier!

 

9 mars kl 14.30-15.30
10 000 nya förebyggare – vinst eller kostnad?
Akademikerförbundet har lyft kravet på 10 000 nya förebyggare och 10 miljarder kronor till förebyggande arbete – men är det en samhällsekonomisk kostnad eller en bra investering?
Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet beskriver varför de vill öka de förebyggande insatserna och Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala Universitet, berättar om olika verktyg som bekräftar samhällsvinsterna av en bättre folkhälsa.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202034

 

10 mars kl 11.00-12.00
Stigma kring personer med beroende i återhämtning – med fokus kvinnor
En av förutsättningarna för att lämna ett beroende är fungerande sociala relationer och engagemang i meningsfulla aktiviteter. Samtidigt vet vi att både människor i beroende och människor som har lämnat ett beroende är utsatta för stigma och utestängda från sociala sammanhang. Forskning pekar även på att stigmatiseringen är mer omfattande för kvinnor i beroende och återhämtning från beroende.
Webbinariet genomförs i samarbete mellan Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning, NPC och studieförbundet NBV

Medverkande:
Mulka Nisic , University of Derby, Regional Project Manager at NGO Celebrate Recovery
Linda Nilsson, ledamot i styrelsen för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Anmälan: https://simplesignup.se/event/201664

 

30 mars kl 14.30-15.30
Vad händer med lagförda ungdomar?
Johan Glad och Gunnel Hedman-Wallin berättar om Socialstyrelsens studie av vårdinsatser som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott. Vad kan vi lära av studien? Behöver lagstiftning eller praxis förändras för att lagföring i högre grad ska leda till tidig upptäckt?

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202685

 

20 april kl 14.30-15.30
En industri med sikte på kvinnor
Cannabisindustrin satsar stora pengar på marknadsföring för att kvinnor ska klara småbarnslivet, lyckas med karriären och hitta rätt skönhetsrutiner. Staffan Hübinette och Sara Heine från NPC tar oss med genom industrins strategier i länder med olika lagstiftning.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202690

Posted in Aktuellt, Allmänt.