Debatt: Fel slutsatser dras om Portugals narkotikapolitik

På Twitter sprids just nu ett diagram som visar fantastiska resultat av den avkriminalisering som Portugal genomförde 2001. Dödligheten ska ha minskat från 369 döda 1999 till 30 döda under 2016. En minskning med över 90 procent. Problemet är att siffrorna är felaktiga. Under perioden har Portugal bytt sätt att räkna och tillämpar nu en snävare definition än tidigare. Siffrorna är helt enkelt inte jämförbara.

I fallet Portugal är det sannolikt att andra insatser – bättre vård och behandling exempelvis – har spelat en avgörande roll. Detta är också vad chefen för Portugals narkotikamyndighet SICAD, João Goulão, trycker på när han talar om den policyförändring de genomfört: ”Avkriminalisering är ingen mirakelmedicin. Gör man enbart det så kommer saker att bli värre.” Detta skulle också kunna vara en delförklaring till att dödligheten i Portugal har ökat igen de senaste tio åren: Efter den ekonomiska krisen 2008 blev vård och behandlingssektorn utsatt för omfattande besparingar. Sverige har mycket att lära av Portugal – men lärdomarna är troligen andra än de som många förespråkare för avkriminalisering vill se.

Läs vår debattartikel i DN om vad vi kan lära av Portugal och läs vår rapport som ligger till grund för artikeln här

Posted in Aktuellt, Allmänt.