Lär dig mer

Det händer mycket i narkotikapolitiken, cannabis tillåts i allt fler länder och stora ekonomiska intressen påverkar debatten, marknaden och framtiden. Samtidigt vet vi allt mer om effekterna av cannabis på individer och samhälle. Trots det upplever många att de inte har tillräcklig kunskap och därför inte vågar debattera eller argumentera för sin åsikt.

Nedan finns tips på bra material som ger fakta i frågan och chans att vrida och vända på argumenten. Vi är även ute i landet och föreläser vid olika arrangemang och utbildningar. Hör gärna av dig till oss på info@narkotikapolitisktcenter.se om du vill få mer information eller boka en föreläsning! Vi kan hjälpa till att skräddarsy en utbildning utifrån de behov ni har!

Vässa dina argument i cannabisfrågan

Studiematerialet "8 myter om cannabis"
Genom Studieförbundet NBV kan du gå studiecirkeln "8 myter om cannabis" som är framtagen för föreningar eller grupper av människor som vill lära sig mer om cannabis. Cirkeln är upplagd på tre träffar och finns även som digital cirkel. Intresserad? Starta din studiecirkel här

 

Utställning: Narkotikans påverkan på samhälle och miljö
Vill ni göra ett utåtriktat arrangemang kan ni även låna en utställning om narkotika kopplat till miljö, väpnade konflikter och fattigdom. Boka den gratis via Studieförbundet NBV. Kontakta din närmsta NBV-avdelning här

 

Studiematerialet "Cannabislotsen"
Studieförbundet NBV har även en fördjupande studiecirkel som heter ”Cannabislotsen”. Den bygger på Pelle Olssons bok Big Marijuana, Fri Förlag (ISBN 978-91-89572-20-I). Intresserad? Starta din studiecirkel här

Bra fakta och rapporter om narkotikafrågor, inklusive Skolelevers drogvanor och Drogutvecklingen i Sverige, hittar du på hemsidan för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

 

Kommande arrangemang

23 oktober, 2019
  • Seminarium kring narkotikapolitik

    23 oktober, 2019 - Norrköping, Sverige

    NBV Öst personalkonferens. Föreläsare: Peter Moilanen

    Detaljer

Fler bra material

Studieförbundet NBV har flera bra material kring narkotikafrågor. Är du intresserad av något av dem, hör av dig till din NBV-avdelning. Kontaktuppgifter hittar du här

Narkotikaindustrins påverkan på samhällen ger ett globalt perspektiv på narkotikahandeln. Med fakta kan du tillsammans med andra rusta dig för debatt om narkotika. Materialet har tagits fram tillsammans med Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Narkotika - dopningsmedel och hälsofarliga varor är uppdelat efter typ av preparat och ger ingående kännedom om hur preparaten verkar och hur de ser ut.

Lathund om cannabis ger dig verktyg att våga dig in i debatten. En lathunden som stärker dina argument! Studiematerialet är framtaget i samarbete med med IOGT-NTO och Institutet för freds- och utvecklingspolitik.

Khat - hot mot delaktigheten Missbruk av khat kan leda till att familjer splittras och att barn växer upp i svåra förhållanden. Eftersom khat i huvudsak används bland östafrikaner, och i Sverige framför allt bland somalier, är filmen Khat producerad på somaliska, textad till svenska.

Droger i gråzonen är en skrift om nya psykoaktiva substanser och hur lagstiftning, användning och riskerna med dem ser ut.