Lär dig mer

Det händer mycket i narkotikapolitiken, cannabis tillåts i allt fler länder och stora ekonomiska intressen påverkar debatten, marknaden och framtiden. Samtidigt vet vi allt mer om effekterna av cannabis på individer och samhälle. Trots det upplever många att de inte har tillräcklig kunskap och vågar därför inte debattera eller argumentera för sin åsikt.

Här hittar du tips på bra material som ger fakta i frågan och chans att vrida och vända på argumenten. Vi är även ute i landet och föreläser vid olika arrangemang och utbildningar. Hör gärna av dig till oss på info@narkotikapolitisktcenter.se om du vill få mer information eller boka en föreläsning! 

Vässa dina argument i narkotikafrågan

Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna
Ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna i ungas närhet som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra. Materialet utgår från boken Droghandboken av Erik Leijonmarck. Ladda ner informationsblad här. Se en presentation av materialet här. Läs mer om hur ni startar en studiecirkel här

 

8 myter om cannabis
Genom Studieförbundet NBV kan du gå studiecirkeln "8 myter om cannabis" som är framtagen för föreningar eller grupper av människor som vill lära sig mer om cannabis. Cirkeln är upplagd på tre träffar och finns även som digital cirkel. Intresserad? Ladda ner informationsblad: 8-myter  Starta din studiecirkel här

 

Utställning: Narkotikans påverkan på samhälle och miljö
Vill ni göra ett utåtriktat arrangemang kan ni även låna en utställning om narkotika kopplat
till miljö, väpnade konflikter och fattigdom.
Ladda ner informationsblad: utställning
Boka utställningen gratis via Studieförbundet NBV. Kontakta din närmsta NBV-avdelning här

 

Studiematerialet "Cannabislotsen"
Studieförbundet NBV har även en fördjupande studiecirkel som heter ”Cannabislotsen”. Den bygger på Pelle Olssons bok Big Marijuana, Fri Förlag (ISBN 978-91-89572-20-I). Intresserad? Starta din studiecirkel här

Bra fakta och rapporter om narkotikafrågor, inklusive Skolelevers drogvanor och Drogutvecklingen i Sverige, hittar du på hemsidan för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Fler bra material

Studieförbundet NBV har flera bra material kring narkotikafrågor. Är du intresserad av något av dem, hör av dig till din NBV-avdelning. Kontaktuppgifter hittar du här

Narkotikaindustrins påverkan på samhällen ger ett globalt perspektiv på narkotikahandeln. Med fakta kan du tillsammans med andra rusta dig för debatt om narkotika. Materialet har tagits fram tillsammans med Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Narkotika - dopningsmedel och hälsofarliga varor är uppdelat efter typ av preparat och ger ingående kännedom om hur preparaten verkar och hur de ser ut.

Lathund om cannabis ger dig verktyg att våga dig in i debatten. En lathunden som stärker dina argument! Studiematerialet är framtaget i samarbete med med IOGT-NTO och Institutet för freds- och utvecklingspolitik.

Khat - hot mot delaktigheten Missbruk av khat kan leda till att familjer splittras och att barn växer upp i svåra förhållanden. Eftersom khat i huvudsak används bland östafrikaner, och i Sverige framför allt bland somalier, är filmen Khat producerad på somaliska, textad till svenska.

Droger i gråzonen är en skrift om nya psykoaktiva substanser och hur lagstiftning, användning och riskerna med dem ser ut.