Narkotikapolitiska nyheter april 2021

  • Reaktioner på regeringens ANDTS-strategi från oppositionen
  • Norge och rusreformen efter att AP sänkt förslaget 
  • Socialstyrelsens rapport om kvinnor och narkotika
  • Kanadas nya konsumtionssiffror. Konsumtionen har ökat efter legalisering. Den siffra som visade på kraftig nedgång för 15-17 år är nu åter på samma nivå som innan legalisering
Posted in NPCpodd.