Narkotikapolitiska nyheter november 2020

Denna gång tar vi upp:

  • Den nya ESPAD-undersökningen har kommit! Du kan läsa hela på http://espad.org/espad-report-2019
  • Ny partiledare för Vänsterpartiet, vad kommer det innebära för deras hållning kring avkriminalisering?
  • Nya filmer från Norska socialdepartementet med fakta om cannabis.
  • En metastudie som tittat på missbruk och beroende kopplat till cannabis 2009-2018 som visar på upp till dubbelt så stor risk för missbruk och beroende jämfört med studierna från 90-talet som oftast refereras till. Behöver vi skriva upp risken till att var femte blir beroende snarare än var tionde?

Posted in NPCpodd.